Werkgroep Kerk in actie

De afgelopen 40-dagentijd heeft Myanmar centraal gestaan, we hebben gecollecteerd en gespaard voor allerlei projecten in dit land. Een project voor vrede in het oosten van Myanmar, twee projecten voor migrantenkinderen uit Myanmar in Thailand, een project voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Ook informeerden we u over World Concern die boeren in het noordoosten steunt en kinderen beschermt tegen kinderhandel én over Precious Stone, een jonge, christelijke organisatie, die vrouwen en jongeren leert om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. We mogen terugkijken op een geslaagde 40-dagentijdactie met als thema ‘Sterk en Dapper’. U heeft veel gespaard in de vastenperiode, zo werden er weer heel wat doosjes ingeleverd met een totaalbedrag van € 682,65.

Naast het bedrag wat met de collectes is opgehaald een prachtig bedrag dat besteed wordt aan de doelen van Kerk in Actie. Ook de paasgroetenactie kunnen we weer als geslaagd beschouwen. Dit jaar werden veel dubbele kaarten verzonden, één kaart bestemd voor de gevangene en één kaart die de gevangene zelf kan versturen. Bedankt voor uw bijdrage, namens alle sterke en dappere mensen in Myanmar. De werkgroep Kerk in Actie, Els van Wijland.