Open Ark

Hebt u een fijne vakantie gehad, elders nog een kerk binnengelopen, een kaarsje aangestoken voor iemand anders, of voor uzelf. Even die hoek van de kerk binnengeschoven waar toeristen wordt gevraagd er niet rond te lopen, maar deze stilte- en gebedsruimte te respecteren. En buiten die hoek misschien wel even contact met een andere bezoeker gehad, of met iemand van die kerk. Vorig jaar was in de feestweek De Ark elke dag open, wat het afgelopen jaar tijdens de huiskamergesprekken tot veel positieve reacties leidde. Dat zou vaker moeten, de kerk open voor bezinning, voor een goed gesprek, voor contact.

De wijkkerkenraad heeft besloten om het komende jaar dat project aan te pakken. Een hoek van de kerkzaal zal worden ingericht voor bezinning en gebed en er zal de mogelijkheid zijn om een kaarsje aan te steken. Om te beginnen zal De Ark open zijn op maandag- en woensdagmorgen van 10:00u-12:00u. Eén van de predikanten zal aanwezig zijn, met een andere ambtsdrager. En er is natuurlijk koffie en thee. Op zondag 10 september starten we het nieuwe kerkelijke seizoen, dat als thema meekreeg: ‘De Kerk als een Open Huis’. Een mooier moment om te starten kun je haast niet bedenken. De eerste Open Ark zal dus zijn op maandag 11 september om 10:00u. U bent van harte welkom, en jij ook.