Kerk in actie (ZWO)

40-dagen tijd

40 dagen tijd

'Ik ga. Zet een stap naar de ander'. De 40-dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema: 'Ik ga. Zet een stap naar de ander.' Dit jaar hebben we ervoor gekozen om één project centraal te stellen en wel het project van de Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG). De Presbyteriaanse kerk biedt hulp aan de allerarmsten in Ghana op het gebied van zending, inkomensondersteuning, gezondheid en onderwijs. Iedere week staat een ander aspect van hun werk centraal.


Spaardoosjes
Op zondag 14 februari worden er spaardoosjes uitgedeeld, zodat u ook thuis kunt sparen voor het project in Ghana. Deze doosjes kunnen op Palmpasen of Pasen (zondag 20 of 27 maart) weer worden ingeleverd in De Ark. Inmiddels al een traditie in De Ark en veel andere kerken. U kunt door te vasten geld opzij leggen voor een goed doel. De opbrengst van de spaardoosjes gaat ook naar het project in Ghana.
Paasgroeten
Op zondag 6 maart zullen we in De Ark kaarten uitdelen die u als paasgroet kunt versturen naar gedetineerden in Nederland, Nederlandse gevangen in het buitenland, naar mensen en organisaties in het buitenland die zich inzetten voor mensenrechten.
U verstuurt een enkele kaart of een dubbele kaart. Bij een dubbele kaart ontvangen gedetineerden zelf een groet, maar kunnen zij ook een kaart versturen naar iemand op het moment dat zij dat willen. Wilt u op de kaarten een groet en uw naam schrijven, maar geen adres.
De kaarten zijn gemaakt door gedetineerden, die o.l.v. een predikant hebben gesproken over het thema 'Ik ga. Zet een stap naar de ander.' Gedetineerden bedachten hoe zij dat thema konden verbeelden, het resultaat is te zien op de kaarten.
De 40-dagentijd-app
De 40-dagentijd-app is vanaf februari weer gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store.
Namens de werkgroep Kerk in actie,