Kringwerk


Welkom in de kring!
Leden van De Ark en anderen die hiervoor interesse hebben, komen in allerlei kleine groepen bij elkaar. Om samen hun geloof te beleven, in gesprek te zijn over de Bijbel of over onderwerpen die met het geloof/het leven te maken hebben, voor een cursus, voor de ontmoeting of om samen te bidden. Dit jaar is er ook een overzicht van de overige groepen en activiteiten met de bijbehorende contactpersonen.

 

Algemene informatie
Er zijn kringen en KRINGEN. De ene kring is vooral bedoeld om iets te Leren over het geloof, over de bijbel, over actuele thema’s, noem maar op. Bij andere kringen ligt het accent op het Ontmoeten van anderen: andere leden van De Ark, mede-gelovigen uit andere kerken. Bij weer andere kringen gaat het om de Uitwisseling van geloofs- en levenservaringen/vragen. Het is goed om je bewust te zijn wat voor soort kring je zoekt. In de informatie is steeds met een O, U, of L aangegeven wat voor soort kring het is.

 

Bij de informatie lees je wanneer de kring van start gaat en hoe je je kunt aanmelden. Bij veel kringen kun je overigens ook op een later tijdstip nog wel terecht. Laat je dus nooit weerhouden om contact op te nemen als je mee wilt doen.


Sommige kringen draaien al jaren en staan dus ook weer in dit overzicht vermeld. Andere kringen zijn een voortzetting van een kring, die vorig seizoen begon, op verzoek van de deelnemers. Nog weer andere kringen zijn nieuw. Je ziet het vanzelf.

 

Overzicht Kringen seizoen 2019/2020: