Kringwerk

Pop-up kring over Beatrice de Graaf, heilige strijd

Deze kring werd gedurende een aantal avonden in januari en febr. jl. gehouden en inmiddels , zoals gepland, beeindigd.