Open Ark

Hebt u een fijne vakantie gehad, elders nog een kerk binnengelopen, een kaarsje aangestoken voor iemand anders of voor uzelf ?

Even die hoek van de kerk binnengeschoven waar toeristen wordt gevraagd er niet rond te lopen, maar deze stilte- en gebedsruimte te respecteren ? En buiten die hoek misschien wel even contact met een andere bezoeker gehad of met iemand van die kerk ?

 

Tijdens de feestweek in 2016 was de Ark elke dag open, wat aansluitend tijdens de huiskamergesprekken tot veel positieve reacties leidde. Dat zou vaker moeten waren de reacties : de kerk open voor bezinning, voor een goed gesprek, voor contact !.

De wijkkerkenraad besloot daarom dat project aan te pakken. Een hoek van de kerkzaal werd ingericht voor bezinning en gebed en er is de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. 

De Ark is daartoe open op maandag- en woensdagmorgen van 10:00u-12:00u.

Eén van de predikanten is aanwezig tesamen met een andere ambtsdrager.

En er is natuurlijk koffie en thee. 

 

Een ieder is van harte welkom.