Verjaardagsfonds

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is in het verleden opgezet vanuit de gedachte dat de gemeenteleden ter gelegenheid van hun verjaardag een gift zouden willen geven aan hun kerk ; een gift uit dankbaarheid voor het door God aan hen geschonken nieuwe levensjaar.
Vrijwilligers , meestal leden van hun eigen kerk en hun eigen wijk, gingen ( en gaan nog steeds)  rond hun verjaardag bij gemeenteleden langs met een felicitatiekaart  en een "busje".

Het Busje
Het busje van het verjaardagsfonds hoort erbij. De ouderen zijn ermee vertrouwd , de jongere generatie vindt het doen van een gift voor het verjaardagsfonds “ in een busje”  soms nogal  wat ouderwets. Desondanks “ gedenken” zij het busje veelal toch met blijdschap.

Huidige situatie
De nadruk is tegenwoordig veel meer komen te liggen op het feliciteren van de gemeenteleden, die daarbij de gelegenheid krijgen een bedrag in het busje te doen.Het doneren van een bijdrage is uiteraard niet verplicht, maar wordt altijd zeer gewaardeerd. 

Bestemming
Elke gift via het verjaardagsfonds komt ten goede aan de Arkgemeente.

De busjes worden tweemaal per jaar bij de coördinatoren van het verjaardagsfonds ingeleverd en geteld. De vrijwilligers ( soms ook wel lopers genoemd) worden aansluitend  weer voorzien van nieuwe verjaardagskaarten, die worden bekostigd uit de binnengekomen opbrengsten van de busjes.
De netto-opbrengsten liggen de laatste jaren op ongeveer 600,- euro per halfjaar en worden momenteel bestemd voor het project “ Herinrichting kerkzaal”. 

Wie worden bezocht ?
In principe worden alle leden van de Arkgemeente bezocht.
Indien men daar geen prijs (meer) op stelt, dan kan dat natuurlijk worden aangegeven en wordt van verdere bezoeken in het kader van het verjaardagsfonds afgezien. 

Tenslotte een oproep :
Helaas kunnen we momenteel vanwege een tekort aan vrijwilligers niet in alle (gedeelten van) wijken langskomen en zijn daarom dringend op zoek naar mensen die ons willen komen helpen! 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Ria Simons, Valkenkamp 398                  tel. 573203                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of
Annemieke Karsten, Bisonspoor 209     tel. 563056                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.