Categorie: Nieuws

  • Inzamelactie!

    Bent u ook aan het opruimen geweest? Hebt u de laatste tijd meer geprint dan voorheen? Inzamelactie kaarten, postzegels, mobieltjes, cartridges en oud geld. Lever uw oude mobieltje, lege inktcartridge […]

  • Zondagse collecte

    Uw bijdrage voor de zondagse collecte kunt u overmaken naar  bankrekeningnummer NL26RABO0116372621 t.n.v. College van diakenen PGMaarssen Als u gebruik maakt van de Givt app, dan gaat uw bijdrage naar hetzelfde nummer. […]