9. Liturgisch bloemschikken

Naast de bloemengroet is er iedere zondag tijdens de kerkelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen ook een liturgisch bloemstuk te zien. Dit is een initiatief van een groep gemeenteleden.. 

Via bloemen, planten en ander materiaal kan de boodschap van het behandelde thema versterkt worden.