9. Liturgisch bloemschikken

Naast de bloemengroet is er iedere zondag tijdens de kerkelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen ook een liturgisch bloemstuk te zien. Dit is een initiatief van een groep gemeenteleden.. 

Via bloemen, planten en ander materiaal kan de boodschap van het behandelde thema versterkt worden.

Bloemschikken in de veertigdagentijd 2021

Dit jaar is het thema van de veertigdagentijd :
Ik ben er voor jou, 7 x barmhartigheid
.


In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is.
In Mattheüs 25 zegt Jezus:
Ik had honger en jullie gaven mij te eten
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.
Ik was naakt en jullie kleedden mij.
‘Want ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Later is een zevende werk van barmhartigheid toegevoegd: het zorgen voor de doden.

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en
stond Hij op uit de dood.
De hoop die dát geeft, geven we door:
door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basisschikking van deze 40 dagen tijd bestaat uit verschillende onderdelen
die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord
‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart
dat open staat voor een ander, het hart dat de ander
ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.
‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar

Zondag 21-02-21

Vandaag de eerste zondag van de veertig dagen tijd.
Ik was ziek en jullie bezochten mij
In de schikking van vandaag ziet u
7 glazen met een vergeet-mij-nietje.
Tussen de glazen staan boomstammetjes.
De vorm van het open hart wordt
geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg

Opzoeken wie ziek is, een kaartje sturen of even bellen.
Het mooie van het woord ‘bezoeken’
is dat je er ook ‘zoeken’ in kunt lezen,
opzoeken wie ziek is.
Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente,
we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.
We zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand.
Laten we elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, ook nu tijdens deze pandemie

Zondag 07-03-2021

In de schikking van vandaag staat weer een werk van barmhartigheid centraal:
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’.

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
In de opening van het hart liggen drie vogelnestjes, drie warme en veilige thuisplaatsen. In de glazen is een groot blad geplaatst.
Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind.
Aan het grote glas hangt een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje.
Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent.
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander.

De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien.
Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.

En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien.
Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten.
Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Zondag 21-03-2021

Vandaag staat het thema centraal;
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Brood om te leven. Brood om te delen.
In deze schikking mogen de koren en gerst aren dan ook niet ontbreken.
De bonen die u ziet liggen, daarvan zijn sommige al ontsproten. en ook de tuinkers is al ontkiemd.
Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Voedsel is de basis van ons bestaan.
We hebben gebeden om een zegen over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen.
We vieren het begin van een goede oogst.
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen.
Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Zondag 28-03-2021

Vandaag staat in de schikking een moeilijk thema centraal:
De doden begraven / cremeren.
Anders gezegd: ‘Het zorgen voor de overledenen’.
In deze tijd van coronabeperkingen misschien wel extra moeilijk.
Toch is het ook een mooi thema.
Een heel bijbels thema.
Zeker op weg naar Pasen.

Het zorgen voor de overledenen is in de Bijbel net zo’n plicht als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie.
Twee voorbeelden.
Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan.
En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven.

Een paar woorden over de schikking van deze zondag
Respect hebben voor de overledenen, zorgen voor de doden, het leven gedenken.
Het zijn woorden die bij elkaar horen.
In de glazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van verdriet en rouw, reflectie en gedenken.
De verbinding tussen de glazen is gelegd met rozemarijn.
Het bitterzoete kruid, de herinnering aan het leven.
——————————–
We zorgen voor de overledenen,
omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde.
Ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken ons vertrouwen uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust;
tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Stille Zaterdag 03-04-2021

Gedicht Menno van der Beek:
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

Bij de schikking:
De schikking is bijna dezelfde als van Goede vrijdag.
Klimopranken bedekken nu de aarde en de voet van het kruis.

Tekst voor de viering:
Het wordt stil.
Jezus is gestorven.
Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken.
Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht,
als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Paaszondag 04-04-2021

Bij de schikking:
Zeven werken van barmhartigheid zijn in deze 40-dagen tijd langsgekomen.
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Het hart is vol met bloemen.
De stammetjes en de stenen zijn vervangen door meer vazen.
Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

Tekst voor de viering:
De steen is weggerold!
Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven.
De hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden.
De naakten kleden.
Voor de doden zorgen.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.