Goed leven – bloeien in Gods licht Gespreksvragen

Gebruik ze als voorbereiding vooraf of voor het gesprek met elkaar na afloop van de kerkdienst.

Vragen

 1. Wat is voor jou ‘goed leven’?

a) denk aan ‘goed leven’ in de zin van kwaliteit van leven

b) denk aan ‘goed leven’ in de zin van leven als opdracht

c) hoe heeft dat te maken met je geloof?

 • ‘Bloeien in Gods licht’ – hoe maakt dat jouw leven goed?

 En hoe maak je daarmee het leven van ànderen goed?

 • ‘Goed leven’ best moeilijk! Welke hindernissen denk je aan?
 • Welke Bijbelse figuren en verhalen spreken je aan en hebben betekenis voor jouw ‘goede leven’?
 1. Welke mensen zijn voor jou een voorbeeld en waarin hebben ze je gevormd?
 2. Je zou het leven kunnen verdelen in de volgende fasen: groeien, bloeien, vruchtdragen en verwelken. In welke fase bevind jij je? Wat vind je het mooie en wat het moeilijke van deze fase?

Stellingen

Kies er één of meerdere uit en deel met elkaar: wat roept deze stelling bij je op?

 1. God maakt het leven goed.
 2. Rituelen – zoals het aansteken van een kaars – kunnen ons helpen.
 3. Het goede leven is Jezus navolgen.
 4. Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. 
 5. Vieren helpt om tegenslag te verdragen.
 6. Geloof is getrooste wanhoop.
 7. Ik hoop van de corona crisis te leren om het leven te vieren.
 8. Het leven moet niet genoten maar geleefd worden.


Inspirerende teksten

1.Anselm Grün (Boek van Levenskunst, pag. 22): 

‘Iedereen mag zichzelf de vraag stellen: waaruit put ik? Wat zijn mijn wortels? Waardoor worden mijn denken en voelen gevormd? En ook deze positieve impuls kan in het leven van ieder individu doorwerken: kijk dankbaar terug op datgene wat jij hebt ontvangen aan ideeën die anderen in deze wereld brachten. Ook door jou zelf heen wil iets nieuws gaan stralen. God is de eeuwige Nieuwe. Hij heeft ook met jou een nieuw begin gemaakt. Hij wil door jou nieuwe woorden, nieuwe gedachten, nieuwe oplossingen in deze wereld brengen. Geef je leven opnieuw vorm, zoals de eeuwige God van jou verwacht.

Word capabel om je eigen leven te leven, opdat het een inspirerende bron wordt voor anderen. Heb de moed om je eigen leven te leven. (…) Je bent er niet toe veroordeeld om de situaties van het gekwetst worden uit je kinderjaren te herhalen. (…) Jij bent vrij. Leef nu uit de wijsheid die God ook jou heeft geschonken.’ 

2.Lied 830 in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, tekst Henk Jongerius

‘Levenslied’

1 Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk. 

2 Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

3 Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.  

4 Leven is dwalen oude verhalen
speuren en zoeken stoffige boeken
de sporen van God

5 Leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.

6 Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
’t hart om te geven en kwaad te vergeven –
het leven is goed.