Kerkdiensten vanaf de startzondag

In de kerkenraadsvergadering van 31 augustus is besloten om (nog) niet samen te gaan zingen in de ochtenddienst. Het belangrijkste argument is, dat de samenkomst in de Ark op zondagochtend ook voor onze kwetsbare gemeenteleden van wezenlijk belang is. Samenzang kan mensen weerhouden om naar de Ark te komen. In deze tijd willen we geen enkel risico nemen. En het meezeggen van de tekst van liederen en het meeneuriën en ook de prachtige filmpjes van o.a. “Nederland zingt” maken veel goed. Hoe komt het dan met de zangdiensten in de Ark, zult u vragen. In september gaat deze niet door, maar de kerkenraad gaat wel overleggen of een bepaalde vorm van zangdienst later dit jaar mogelijk is.

Het koffiedrinken na de dienst wordt erg gemist. Een tweetal kerkenraadsleden gaat een protocol schrijven hoe we dat veilig op het kerkplein zouden kunnen organiseren.

Er is ook gesproken over het vieren van het Heilig Avondmaal. Dat gaan we in september nog niet doen. De diakenen gaan een protocol maken, zodat we hopelijk later in de herfst weer Heilig Avondmaal kunnen vieren.

Vanaf de startzondag kunnen de diensten bijgewoond worden door maximaal 70 kerkgangers per dienst. Daarnaast zal er kindernevendienst en tienerkerk zijn! Aanmelden voor diensten blijft gelden. Het reserveren voor de diensten kan tot zaterdag 20:00 uur voor de betreffende zondag via onderstaande knop. Voor kinderen kan separaat gereserveerd worden, graag voor zaterdagochtend 8:00 uur. Indien de zondag reeds vol is wordt dit weergegeven.

Reserveren kan hier