KiA 40-dagentijd

Dit jaar geen spaardoosjes in de veertigdagentijd, maar een digitaal project waarin we iedere week geven aan een doel wat past bij de 7 werken van barmhartigheid. U kunt er elke zaterdag een stukje over lezen in de digitale nieuwsbrief van de Arkgemeente. Bij elk werk van barmhartigheid hebben wij voor u een leuke, praktische tip en een doel waarvoor we geld willen inzamelen, omdat dit past bij het werk. Zo hebben we in week 3 van de actie gekozen voor het schoon drinkwaterproject van GAiN. Deze organisatie zorgt al meer dan 10 jaar voor waterputten overal in de wereld waar er grote behoefte aan is.

Als u graag wilt meedoen met onze actie en iets wilt geven voor een specifiek doel dan kunt u dit aangeven o.v.v. de naam van het doel. Uiteraard kunt u i.p.v. iedere week, natuurlijk ook in één keer een gift overmaken voor de hele periode o.v.v. 40-dagentijd doelen. Dan zullen wij ervoor zorgen dat alle doelen een gelijk deel krijgen. De collectes in de dienst zijn voor de doelen van de Kerk in Actie landelijk.

Voor meer ideeën en informatie omtrent de invulling van deze tijd op weg naar Pasen, maken we u graag attent op de website van Kerk in actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl Onder de knop ‘Doe mee in uw kerk’ is o.a. ook een 40dagentijd kalender beschikbaar om digitaal in te kijken of gratis te bestellen voor thuis.

U kunt uw gift overmaken op rek.nr NL93 RABO 0304 6424 01 t.n.v. CvK Prot Gem Maarssen onder vermelding van het doel of 40-dagentijd doelen.

Van harte aanbevolen namens werkgroep KiA!

Week 1 aandacht voor: Gevangenen bezoeken

Wij worden geroepen om gevangenen een ander perspectief te bieden. Het bevrijdende perspectief van geloof, hoop en liefde, dat zichtbaar werd door het kruis en de opstanding van Jezus. Door Gods woorden te doen: de gevangenen
te bezoeken, liefde te tonen en Zijn naam te noemen.

Week 2 aandacht voor: Zieken bezoeken

Hebben we voldoende oog voor de zieke? Of vinden we het toch moeilijk om met de kwetsbaarheid van de ander om te gaan? Durven we nabij genoeg te komen, met het risico dat het ons ook raakt en een onmachtig gevoel geeft? Toch, soms, als we geen woorden hebben, kunnen onze daden boekdelen spreken.

Praktische tip: We nodigen u uit om deze week iets te betekenen voor een zieke in uw omgeving.

Week 3 aandacht voor: De dorstige laven

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken (Matt: 25 vers 35). De wereld schreeuwt om recht en gerechtigheid. Om een nieuwe tijd waarin de vrede wél diep en duurzaam is. Waar het kwaad voorgoed de deur is gewezen en álle dorstigen worden gelaafd.

Praktische tip: probeer water te sparen door wat korter te douchen.

Week 4 aandacht voor: De vreemdeling onderdak bieden

In het Oude Testament wordt de zorg voor weduwen, wezen, armen, verdrukten en vreemdelingen vaak in één adem genoemd. Mensen die anders zijn dan de groep, de gangbare cultuur niet goed aanvoelen, of door omstandigheden niet goed (meer) meekomen in de maatschappij. Naar hen gaat Gods liefde extra uit. Een andere vertaling geeft: ‘Hij zet eenzamen in een huisgezin’. God roept ons daarbij op Zijn handen en voeten te zijn.


Praktische tip: Zeg mensen waar je normaal aan voorbij loopt eens gedag.

Week 5 aandacht voor: De naakten kleden

De zorg die God aan ons wil besteden bevestigt dat het belangrijk is dat we ons kleden, net als dat we eten. Maar het is niet onze hoofdzorg. Die zou mogen zijn of een ander zich kan kleden en voeden. Dan laat je zien hoe God zorgt. Hoe prachtig is de mens die zich niet kleedt maar gekleed wordt.

Praktische tip: ruim je kledingkast op en doneer het.

Week 6 aandacht voor: De hongerigen voeden

Stel je voor: er wordt aangebeld en Jezus staat op de stoep. Met de vraag of jij iets voor Hem te eten hebt. Zeker weten dat je Hem niet zou afschepen met een smoes, maar alles uit de kast zou halen om Hem royaal van het nodige te voorzien. Zelfs zij, die uiteindelijk hier door Jezus in gebreke worden gesteld, zeggen zoiets: hadden we geweten dat U aanklopte, dan hadden we u wel te eten gegeven! Het blijft blijkbaar lastig om in het gezicht van de eerste de beste zwerver het gelaat van Jezus te zien. Of in die holle hongerige ogen Zijn vragende blik te herkennen. Nee, je kunt niet de hele wereld helpen. Dat vraagt God ook van niemand. Hij spreekt in enkelvoud, heeft het over een broeder of zuster. Dat moet toch haalbaar zijn? Wie weet kun je met gemak dan zelfs een paar hongerige monden vullen!

Praktische tip: Verras iemand met iets lekkers

Week 7 aandacht voor: De doden begraven

Het is bijna Pasen! Jezus’ barmhartigheid is sterker dan de dood. Deze week gaat het over ‘de doden begraven’. Het is een van de werken van barmhartigheid. De barmhartigheid van Jezus, zijn diepe bewogenheid zet het
begraven van doden in perspectief: Gods barmhartigheid schept toekomst, midden in het land van de dood.

Praktische tip: steek een kaarsje aan voor iemand die je herdenkt