KiA 40-dagentijd

Dit jaar geen spaardoosjes in de veertigdagentijd, maar een digitaal project waarin we iedere week geven aan een doel wat past bij de 7 werken van barmhartigheid. U kunt er elke zaterdag een stukje over lezen in de digitale nieuwsbrief van de Arkgemeente. Bij elk werk van barmhartigheid hebben wij voor u een leuke, praktische tip en een doel waarvoor we geld willen inzamelen, omdat dit past bij het werk. Zo hebben we in week 3 van de actie gekozen voor het schoon drinkwaterproject van GAiN. Deze organisatie zorgt al meer dan 10 jaar voor waterputten overal in de wereld waar er grote behoefte aan is.

Als u graag wilt meedoen met onze actie en iets wilt geven voor een specifiek doel dan kunt u dit aangeven o.v.v. de naam van het doel. Uiteraard kunt u i.p.v. iedere week, natuurlijk ook in één keer een gift overmaken voor de hele periode o.v.v. 40-dagentijd doelen. Dan zullen wij ervoor zorgen dat alle doelen een gelijk deel krijgen. De collectes in de dienst zijn voor de doelen van de Kerk in Actie landelijk.

Voor meer ideeën en informatie omtrent de invulling van deze tijd op weg naar Pasen, maken we u graag attent op de website van Kerk in actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl Onder de knop ‘Doe mee in uw kerk’ is o.a. ook een 40dagentijd kalender beschikbaar om digitaal in te kijken of gratis te bestellen voor thuis.

U kunt uw gift overmaken op rek.nr NL93 RABO 0304 6424 01 t.n.v. CvK Prot Gem Maarssen onder vermelding van het doel of 40-dagentijd doelen.

Van harte aanbevolen namens werkgroep KiA!

Week 1 aandacht voor: Gevangenen bezoeken

Week 2 aandacht voor: Zieken bezoeken

Hebben we voldoende oog voor de zieke? Of vinden we het toch moeilijk om met de kwetsbaarheid van de ander om te gaan? Durven we nabij genoeg te komen, met het risico dat het ons ook raakt en een onmachtig gevoel geeft? Toch, soms, als we geen woorden hebben, kunnen onze daden boekdelen spreken.

Praktische tip: We nodigen u uit om deze week iets te betekenen voor een zieke in uw omgeving.

Week 3 aandacht voor: De dorstige laven

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken (Matt: 25 vers 35). De wereld schreeuwt om recht en gerechtigheid. Om een nieuwe tijd waarin de vrede wél diep en duurzaam is. Waar het kwaad voorgoed de deur is gewezen en álle dorstigen worden gelaafd.

Praktische tip: probeer water te sparen door wat korter te douchen.