Lockdown – tot nader bericht enkel online dienst


Naar aanleiding van de afgekondigde lock-down in Nederland, verwoord door onze minister-president Rutte afgelopen maandag, heeft de kerkenraad ook besloten de diensten in De Ark enkel online aan te bieden.

Dit betreuren we natuurlijk, maar is in lijn met het doel van de lock-down en sluit aan bij het advies van de landelijke PKN.

De Ark is alleen toegankelijk voor medewerkers tijdens de dienst. Kindernevendienst, tienergesprek, alles zal moeten wachten.

Ook de bloemengroet zal komen te vervallen om hiermee ook weer contactmomenten te minimaliseren. U kunt wel genieten van het liturgisch bloemstuk.