Startzondag: Goed leven

Hoewel de tijden door Corona nu even anders zijn, en er veel veranderd is, blijft God en Zijn woord hetzelfde. God heeft voor ons nog  steeds een ‘goed leven’ voor ogen. 
Naast de feestelijke dienst op 13 september bieden we de volgende mogelijkheden:

Kindernevendienst
Op zaterdag 12 september beginnen we met activiteiten voor de kinderen van de kindernevendienstleeftijd (4 – 12) over de boom, genoemd in Psalm 1. Ouders ontvangen hierover een e-mail van de kindernevendienstleiding. 
Ontvangt u (nog) geen mails vanuit de kindernevendienst? Klik dan hier om deze informatie ook te ontvangen voor uw kind(eren).

Open podium
Afgelopen jaren hebben we tijdens de startdienst ruimte gegeven voor u als gemeente om (nieuwe) initiatieven of dromen te delen met de gemeente. Ook dit jaar willen we deze mogelijkheid geven, maar in aangepaste vorm:
voorafgaand en aansluitend aan de dienst zullen de initatieven via filmpjes getoond worden. Heeft u dus een droom of een leuk (Corona-proof) initatief voor onze Ark? Neemt u dan een filmpje op waarin u uw initiatief toelicht. Hulp nodig bij dit opnemen, of twijfelt u of uw idee wel corona-proof is? Mail met de nieuwsbrief

Zoomkoffie
Net als afgelopen weken is er gelegenheid om gezamenlijk via zoom koffie te drinken, te ontmoeten en na te praten (a.d.h.v. vragen) over de dienst.  Zie voor stellingen en gespreksvragen bij thema het andere nieuwsbericht.Activiteiten zondagmiddag
Er word gekeken naar activiteiten voor na de dienst. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Graag tot dan!

De boom van leven – Startzondag deel 2

Aansluitend op de kindernevendienst, die aan de slag gaat met psalm 1, willen we u (oud & jong) vragen om samen een boom van leven te maken. Dit in de vorm van een boomblad, waarin u verbeeldt wat voor u ‘Goed leven’ is. Dit mag analoog of digitaal gemaakt worden, geschilderd, geknipt, geplakt etc. (2D of 3D). Indien gewenst kan u een uitgebreidere beschrijving bijvoegen.

Niet groter dan A5 (halve A4). Voorbeelden voor bladeren vindt u hier. De bladeren kunnen ingeleverd worden bij Ina de Boon (Reigerskamp 814) of Chantal van Wieren (Zebraspoor 18), ingeleverd in de Ark (in een daarvoor bestemde doos of in de brievenbus), of indien digitaal beschikbaar via e-mail toegestuurd worden aan de nieuwsbrief. De bladeren worden verzameld en aan een boom vastgemaakt die tijdens de startdienst en een aantal weken daarna getoond zal worden.

We willen komende weken een aantal bladeren ook voorvertonen via de nieuwsbrief/website. Wilt u dit niet, dan kunt u dit bij inleveren aangeven. Inleveren liefst voor de startzondag van 13 september, maar uiterlijk 31 september.