Geen stilte meditaties tijdens lockdown van 16 dec. tot 19 jan. 2021

Aangepast bericht:
De wekelijkse meditatie in De Ark gaat gedurende de algehele lockdown niet door. We brengen u via de nieuwsberichten op de website, de nieuwsbrief en de afkondigingen op de hoogte als u hiervoor weer welkom bent op de woensdagavonden.
Ook de gebedskring zal tijdens deze periode online samenkomen.

Beste Gemeente, belangstellenden,

Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het houden van een wekelijkse stilte meditatie op woensdag avond om 19:00u.

In deze stilte meditatie die ongeveer 20 minuten duren, zijn momenten van stil staan, stil worden in het licht van Christus.
Stil bij het aansteken van de kaars; stil na een gedicht of na een kleine schriftlezing.
In de stilte luisteren we naar wat ons van binnen beweegt, naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft.

Deze wekelijkse meditaties  starten we weer vanaf woensdag 28 oktober 2020 19:00u.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Wel blijven de corona regels gelden binnen De Ark.
Dat betekent dat u alleen klachten vrij kunt komen, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en uw naam registreren op de lijst bij binnenkomst.

U kunt ook de meditatie mee vieren via kerkdienst gemist (zoals op zondag).
https://www.arkgemeente.nl/kerkdiensten/kerkdienst-gemist-live
De viering is echter niet achteraf terug te kijken; is dus alleen live mee te vieren.

U bent van harte uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
De Kerkenraad.