Kerkdiensten

arkgebouw16
Elke zondag worden er diensten gehouden in de Ark. We komen dan bij elkaar om God te loven, ons met elkaar verbonden te voelen en om opgebouwd te worden in ons geloof. Iedereen is van harte welkom. De aanvang van de vaste dienst op zondag is om 10.00 uur. Verder is er, behalve in de zomermaanden, op de vierde zondag van de maand een zangdienst in de Ark. De aanvangstijd hiervan is 19:00 uur. Na alle diensten is er koffie, thee en voor de kinderen limonade, waarbij ruimte is voor ontmoeting.

 

 

Ochtenddiensten:
Hoewel de ochtenddiensten in het algemeen plaatsvinden volgens een vaste vorm of liturgie, is er ruimte voor bijzonderheden door bijvoorbeeld directe deelname van personen en groepen, naar gelang het thema van de dienst. In de ochtenddiensten worden de sacramenten van de bediening van de Doop en het Heilig Avondmaal gehouden. Voor het zingen wordt naast het nieuwe Liedboek van de kerken ook gebruik gemaakt van de Evangelische liedbundel en Opwekking. Elke week wordt medegedeeld wie er binnen de Arkgemeente zal worden verrast met een bloemengroet . 

 

Voorbede
In de hal van de Ark ligt op zondagochtend en ook doordeweek het voorbedenboek. U kunt daarin iets opschrijven waar we in de ochtenddienst voor kunnen bidden. Op die manier kun je elkaar als gemeente ook in gebed nabij zijn.

 

Bijzondere ochtenddiensten
Verder vinden er regelmatig bijzondere diensten plaats. Vier keer per jaar organiseren jongeren een speciale dienst. Over deze jeugddiensten kunt u meer lezen onder het kopje jeugdwerk. Verder vindt er in samenwerking met de Verrijzenis parochie twee maal per jaar een oecumenische dienst plaats. Via de kolom 'Agenda' kunt u lezen welke diensten de komende tijd eventueel plaats vinden.

 

Zangdiensten
Op de vierde zondag(avond)  in de maand is er een  zangdienst die wordt georganiseerd door de Zangdienstcommissie De Ark. Hierover kunt u meer lezen bij Zangdiensten . Verder worden ze in het algemeen aangekondigd in het nieuwsoverzicht op de homepage. Gedurende de zomermaanden worden er geen zangdiensten gehouden. 

Overige bijzondere avonddiensten
Regelmatig worden er ook bijzondere diensten gehouden zoals bijvoorbeeld een Thomasviering. Houd de aankondigingen in het nieuws of in de Agenda in de gaten. 3 zondagavonddiensten per jaar .  Per  maart 2019 zijn de Thomasvieringen gestopt.

Heilig Avondmaal
Circa 6 keer per jaar is er gelegenheid om in een ochtenddienst aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. De viering staat open voor ieder die Jezus Christus belijdt als Heer en Verlosser.

Kerkdienst gemist/live

Klik hier voor Kerkdienstgemist
 Beluisteren van een kerkdienst of liturgie downloaden? klik hier

Contact

Hartelijk welkom op de website van de protestantse wijkgemeente De Ark in Maarssenbroek.

Wij hopen dat u hier vindt wat u zoekt.  Bovenaan onze website vindt u de indeling met de menustructuur die u op weg zal helpen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u het vinden via de zoekoptie of vul het Reactieformulier in.