Kerkblad

Voor en namens de Protestantse kerk Maarssen en de daarbij behorende 3 wijkgemeenten wordt periodiek een kerkblad samengesteld en verspreid onder de leden. Iedere wijkgemeente, hun commissies, hun leden etc. etc. kunnen hierin – via de wijkredacteur- hun nieuws , hun aankondigingen , hun verslagen, hun bedankjes e.d. kwijt.
Het blad heeft de mooie naam “Kerk op Weg” gekregen en verschijnt  meestal eens in de 4 a 5 weken.
In elke editie wordt een “hoofdartikel” geplaatst van de hand van één van de plaatselijke predikanten en op de achterzijde van het kerkblad worden elke keer de kerkdiensten afgekondigd, die in de diverse kerken in de komende periode zullen worden gehouden.

Het kerkblad dient, in de week dat het verschijnt, op zaterdag voor 12.00 uur bezorgd te zijn. Indien dit niet is gebeurd, dan  kunt u ( voor Maarssenbroek) bellen met de heer W. Veenman, telefoonnr. 0346-562822.
Zijn emailadres is : beheerder@arkgemeente.nl

Voor abonnee- en/of adresmutaties kunt u zich wenden tot mevrouw Lia van Ee,  telef. 06-10867109 ; emailadres : liavanee.mka@gmail.com

Wijkredactrice voor de Arkgemeente is mw. Maja van Veldhuizen, emailadres :  arkgemeente@kowmaarssen.nl

De kosten voor een abonnement  zijn €12,50 per halfjaar ; bij postbezorging € 22,50.

Betaling van het abonnementsgeld bij voorkeur via automatische inkasso.

Indien u dit zelf wilt voldoen dan s.v.p. uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr.  NL76INGB 0008 4070 00 ten name van Kerk op Weg  – Maarssen .

Vermeldt dan daarbij uw naam en adres om verwarring met naamgenoten te voorkomen. 

Bij voorbaat dank.