ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Nederlandse belastingdienst een zgn. ANBI-groepbeschikking ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) gekregen.

Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze kerkgenootschappen behoren, zijn aangewezen als Anbi. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Maarssen en haar diaconie en als afgeleide daarvan voor de 3 daartoe behorende wijkgemeenten w.o. de Arkgemeente in Maarssenbroek.

Het desbetreffende Anbi-nummer voor PKN Maarssen is  824207415 ; voor de diaconie is een apart nummer van toepassing t.w.  824207427 

Ingevolge het bovenstaande kunnen giften worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Daarbij eventueel in de voornoemde nummers geen “punten”

Eén van de eisen , die aan een Anbi-beschikking worden gesteld, is dat de desbetreffende instantie aan een ieder informatie verstrekt/ beschikbaar stelt over onder meer haar organisatie en financiën. Voor de Protestantse Gemeente Maarssen en haar 3 wijkgemeenten gebeurt dat (geconsolideerd) op “centraal” niveau en wel onder andere via de website van de PKN Maarssen, onder andere op de pagina’s betreffende Kerkrentmeesters en Diaconie.

Voor meer informatie kunt u dus terecht op :

Kerkrentmeesters

Diaconie