Kerkenraad Diakenen

De diaconie van de Arkgemeente in Maarssenbroek bestaat – bij volledige bezetting-  uit 7 personen.
Alle diakenen zijn “ aanspreekbaar”  op alle diaconale facetten en taken ; daarnaast  hebben een aantal van hen ook speciale aandachtsgebieden.

NaamTelefoonnummerAanvullende informatie/speciale  aandachtsgebieden
Dick Wijnsma 06-48327488Voorzitter diaconie wijkgemeente De Ark, Platform diaconaal overleg Maarssen, vertegenwoordiging in Soc. wijkteam M’broek en contactpersoon Noodfonds.  email: vzdiaconiedeark@gmail.com 
Arjen Vlug 0346-569208Platform diaconaal overleg en contactpersoon  “Kom Erbij”, lid College van diakenen PGM, collectebonnen
Mario van Dijk  06-10810277contactpersoon KIA, voorzitter College van diakenen PGM, inloopmiddag senioren
Erik Jan Koning 0346-560709Penningmeester van de diaconie, AK moderamen, scriba, Givt-afhandeling
Wilma
Klos
06-12343988

Het bankrekeningnummer van de Wijkraad Diakenen “De Ark”, p/a Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen, is NL26RABO0116372621