Uitvaart

Verzoek tot uitvaart in De Ark via uitvaartleiders of familie van de overledene. ( anders dan via de predikanten)
Hr. A. van Zwieten tel. 0644345910 of via email zaalverhuurark@gmail.com Bij geen gehoor wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Hr. W. A. Veenman beheerder kerkcentrum De Ark 0346560124