Ouderenpastoraat

Het Ouderenpastoraat binnen de Arkgemeente is bedoeld voor alle ouderen vanaf 75 jaar.

Wanneer zij daar prijs op stellen, kunnen zij bezocht worden door leden van het team Ouderenpastoraat.

Over de frequentie van het bezoek worden afspraken gemaakt door de oudere en het lid van het team.

Mocht u prijs stellen op een (regelmatig) bezoekje vanuit het ouderenpastoraat, dan horen wij dat graag van u. Onderaan deze pagina vindt u de namen van de teamleden en twee telefoonnummers, welke u eventueel kunt bellen.

Wij proberen als Ouderenpastoraat ook mee te leven bij “lief en” leed”.  Wilt u dit ook aan ons doorgeven?

Aktiviteiten.

Vier keer per jaar wordt er van 15.00 tot 19.00 uur een Ouderenmiddag georganiseerd in kerkcentrum De Ark , die steeds wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Voor dit samenzijn wordt altijd ook een muziekgezelschap , een koor, een verhalenverteller of spreker e.d. uitgenodigd . Soms wordt er ook  een film vertoond.

De toegang is gratis en indien gewenst kan er vervoer worden geregeld.

Behalve voornoemde ouderenmiddagen worden er ook nog twee keer per jaar zgn. Themamiddagen georganiseerd rondom een maatschappelijk- of geloofsthema . Deze middagen worden eveneens in de Ark gehouden en duren van 15.00 tot 17.00 uur. 

Kerk op Weg

In het kerkblad van de PKN -wijkgemeenten van Maarssen/Maarssenbroek staat standaard een rubriek Ouderenpastoraat. Daarin wordt melding gemaakt van alle ( geplande/toekomstige) activiteiten en wanneer u dat wilt de datum van uw verjaardag.

Tenslotte  :

Wilt u meer weten over het Ouderenpastoraat?  Wij vertellen het u graag.

Namens het Ouderenpastoraat ,

Kitty Veenman,  Riet Romijn en Els de Graaf ( ouderling ouderenpastoraat)  Tel.  06-25062754