Redactie website

Teneinde de website van onze Arkgemeente redactioneel, tekstueel en informatief zo optimaal mogelijk te laten functioneren is een redactie in het leven geroepen. Deze bestaat momenteel uit 3 personen.
De redactie probeert uiteraard zelf bovenstaande doelstellingen te realiseren , maar is daarbij in hoge mate mede afhankelijk van bijdragen van/door bijvoorbeeld de kerkenraad, commissies, predikanten, individuele gemeenteleden enz. enz.

Kopij , wijzigingen van bestaande gegevens, nieuws, nieuwsberichten e.d. die u graag – eventueel met foto’s –   op de website van de Arkgemeente geplaatst wilt hebben en/of veranderd wilt zien, kunt u ( alleen) opsturen naar : redactie@arkgemeente.nl

De plaatsingsruimte op de website , en zeker op de homepage, is maar beperkt, dus houd s.v.p. uw bijdragen kort .

De redactie behoudt zich – o.a. om bovengenoemde reden  – het recht voor om berichten in te korten resp. niet te plaatsen.

En tenslotte :

Stuurt u uw kopij s.v.p. TIJDIG in , zeker wanneer er bijvoorbeeld een “datum” aan verbonden is, waarop een activiteit zal plaatsvinden. Bij late/ te late inzending loopt u het risico, dat plaatsing van uw inzending door de redactieleden niet meer kan worden geëffectueerd.