Levensmomenten

Op verschillende belangrijke levensmomenten is de kerk er ook voor jou.

Begrafenis

Rond het moment van afscheid wordt er in de kerk een afscheidsdienst gehouden. Verder biedt het gebouw de Ark ruimte voor ontmoeten in de (achter)kerk zaal en de ontvangsthal.
Verder wordt er ook vanuit onze gemeente pastorale bijstand verleend.

Huwelijk

Het is mogelijk voor gemeenteleden de kerkelijke inzegening te vragen voor het huwelijk. Indien niet betrokken bij de Ark zal op grond van de situatie en motivatie een beslissing worden genomen. Voor het aanvragen van de huwelijksbevestiging dient u contact op te nemen met de predikant of de wijkkerkenraad.

Belijdenis

Belijdenis is het moment waarop een persoon in het openbaar getuigenis aflegt van zijn of haar geloof. Dit gebeurt doorgaans tijdens een kerkdienst. Dit is een bijzonder moment, waarmee ook deze persoon direct belijdend lid wordt van de kerk.

Doop

De doop is het prachtige teken van het verbond van God met de mens. Met de doop wordt de dopeling bijgeschreven als dooplid van onze gemeente. Eén keer in de 5 weken is er gelegenheid om kinderen te laten dopen. Voor het laten dopen van kinderen geldt dat de ouder achter de doop staat en bereid is het kind voor te gaan op de weg van het geloof. In principe is het uitgangspunt dat één van de ouders lid moet  zijn van onze gemeente. In bijzondere gevallen zal op grond van de situatie en motivatie van de ouders door de kerkenraad een beslissing worden genomen.

Voor verzoek om kinderen te laten dopen wordt verzocht om contact op te nemen met de wijkpredikant. Ter voorbereiding van de dienst vindt er een gezamenlijk doopgesprek plaats.