Projecten

De Ark is bij een aantal diaconale projecten betrokken, bijvoorbeeld omdat Ark leden actief zijn binnen die projecten. Die betrokkenheid komt tot uiting in:

  • financiële ondersteuning door Diaconie / Kerk in Actie,
    vanuit de opbrengsten van de braderieën,
    of via een speciale collecte tijdens de kerkdienst.
  • ruimte geven aan de projectgroepen om zich te presenteren middels nieuwsbrieven en een aantal keren per jaar via informatiekramen in de kerk na de kerkdienst.

Daarom brengen wij deze projecten ook binnen onze website in beeld. Waar mogelijk wordt verwezen naar hun eigen website.

Jaques en Maudy in Chili

De website van Jacques en Maudy is tijdelijk niet bereikbaar. Helaas is hun rugzak met persoonlijke spullen gestolen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze de website tijdelijk uit de lucht moeten halen.(1 mei 2024) ‘El Señor de la cosecha’ (de ...

Stichting Stinica

De familie de Groot uit Fazantenkamp heeft uit persoonlijke betrokkenheid de Stichting Stinica opgericht. Silvia de Groot-Ruiz is namelijk geboren in Mexico en woont nu dus in Maarssenbroek. Zij besloot uit het diepst van haar hart iets te willen betekenen ...

Stichting Cusco-Peru

Sinds 1982 is onze Stichting actief in Peru, in de omgeving van Cusco. We starten met de steun aan Vilma Olivera, die later overging in de steun aan Walter en Tineke Meekes. Nu zijn we een onderdeel van de landelijke ...

Nieuws uit Lima (Shailoh)

Jordi en Ria Bosch zijn met hun 3 kinderen vanaf 2011 werkzaam in de sloppenwijken van Lima, Peru. Zij hebben de bediening ´Brazos Abiertos´ opgericht, wat ´Open Armen´ betekent. De bediening is gericht op het herstel van het oorspronkelijke gezin ...

Olivia

Olivia is een project in King's Church, in Portsmouth, Engeland. Het wordt geleid door Janneke Klos en het doel is om mensen met een verstandelijke beperking op hun eigen niveau te vertellen over God's liefde voor alle mensen en met ...