Zangdiensten

Binnen de Arkgemeente wordt  gedurende reeds een lange reeks van jaren op de 4e zondagavond van elke maand m.u.v. de zomermaanden een zangdienst gehouden.

Aanvang 19.00 uur.

In het verleden gebeurde dit onder “de vlag” van de Evangelisatiecommissie. Vanaf 2016 worden deze diensten georganiseerd door de Zangdienstcommissie De Ark.

Tijdens deze zangdiensten wordt er veel samen gezongen , wordt er een korte meditatie gehouden en wordt er medewerking verleend door velerlei koren, muziekensembles e.d.

Hieronder vindt u meer informatie over diverse zangdiensten die in het verleden werden georganiseerd en evt. binnenkort worden gehouden.

In de Agenda en op de homepage van deze website vindt u , voorzover aan de orde, recente informatie en verdere aankondigingen.

Voor ( nog) meer info kunt u terecht bij Arjen Vlug ( telef. 569208).

Martin Luther King in De Ark

Ook al is het al ruim 53 jaar geleden dat King werd vermoord, zijn toespraken en preken zijn nog steeds ...