Ark Huisstijl

Onze wijkgemeente De Ark hecht eraan op een eigen, duidelijk en correcte wijze naar buiten te treden.

Daartoe is onder meer een aantal jaren geleden een eigen logo ontworpen, dat u onder andere op diverse plaatsen op de website van de Arkgemeente aantreft o.a. rechtsboven op de homepage.

Bij het ontwerp van  het logo is gebruik gemaakt van de hoofdkleuren van het logo van PKN Nederland en in het logo zijn o.a. een kaars en een vis herkenbaar , belangrijke “beelden” in en voor de kerk. Dit logo wordt ook gebruikt op al het (externe)  briefpapier van de Arkgemeente, op publicaties, programmaboekjes, facturen  etc.

Daarnaast geldt voor alle geledingen binnen de Arkgemeente de verplichting dat zij bij alle correspondentie, facturen e.d. ook onder meer een “vast” format gebruiken. Een volledig overzicht en verdere informatie zijn beschikbaar onder onderstaande link. U kunt toegang vragen tot deze pagina via de redactie van de website van de Arkgemeente via emailadres redactie@arkgemeente.nl

Toegang Ark Huisstijl informatie