Kerkenraad

Kerkenraad

Wijkkerkenraad

Voorzitter:
René van Ingen,
Tel. 0346-569087; mobiel 06-52524356 
Email :  van.ingen@hccnet.nl

Scriba (secretaris):
Henk Hiemstra
Tel. (0346) 572625 ;  mobiel 06-12132393
Email  : scriba@arkgemeente.nl

Voor  vragen uit de gemeente met betrekking tot pastoraat of hulpverlening is Maarssenbroek in twee wijken ingedeeld met eigen contactpersonen. De wijken zijn genoemd Paulus en Petrus.
 
Wijk Paulus:
Bisonspoor
Bloemstede
Reigerskamp
Spechtenkamp
Kamelenspoor
Pauwenkamp
Zwanenkamp
Buitengebied/Overigen

Predikant:
Ds. C. de Boon, 
Tel. 0346-216160

Ouderlingen:
Anne Hoeflaken
Tel. 0346-562236

Wijk Petrus:
Antilopespoor
Boomstede
Fazantenkamp
Duivenkamp
Valkenkamp
Zebraspoor

Predikant:
Ds. R.J. Blokland,
Tel 0346 – 565244

Ouderlingen :
Sander van Rijswijk
tel. 06-24137597

Ouderling Kerkrentmeester Ark/ penningmeester CVK van de Prot. Gemeente Maarssen (PGM)

Ouderenpastoraat:
Els de Graaf
Tel. 06 – 25062754

Beleidsouderling :
Hans van Wieren,  
Tel.  06-46726609

Ouderling/ bijzondere taak bij gemis :
Marjan Weenk
Tel. 06 – 1725 8673

Ouderling ten behoeve van Gezinsvervangend tehuis De Valkenier :
Elly Guldie
Tel.  0346-555753


Klik hier voor contactpersonen van de diaconie