Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is in het verleden opgezet vanuit de gedachte dat de gemeenteleden ter gelegenheid van hun verjaardag een gift zouden willen geven aan hun kerk ; een gift uit dankbaarheid voor het door God aan hen geschonken nieuwe levensjaar.
Vrijwilligers , meestal leden van hun eigen kerk en hun eigen wijk, gingen ( en gaan nog steeds)  rond hun verjaardag bij gemeenteleden langs met een felicitatiekaart  en een “busje”.

Het Busje
Het busje van het verjaardagsfonds hoort erbij. De ouderen zijn ermee vertrouwd , de jongere generatie  vindt het doen van een gift voor het verjaardagsfonds “ in een busje”  soms nogal  wat ouderwets. Desondanks “ gedenken” zij het busje veelal toch met blijdschap.

Huidige situatie
De nadruk is tegenwoordig veel meer komen te liggen op het feliciteren van de gemeenteleden, die daarbij de gelegenheid krijgen een bedrag in het busje te doen. Het doen van een gift is niet verplicht, maar wordt altijd wel zeer gewaardeerd. 

Bestemming
Elke gift via het verjaardagsfonds komt momenteel ten goede aan de Arkgemeente.

De busjes worden tweemaal per jaar bij de coördinatoren van het verjaardagsfonds ingeleverd en geteld. De vrijwilligers ( soms ook wel lopers genoemd) worden weer voorzien van nieuwe verjaardagskaarten, die worden bekostigd uit de binnengekomen opbrengsten van de busjes.
De netto-opbrengsten liggen de laatste jaren op ongeveer 700,- euro per jaar en worden momenteel bestemd voor “de Groene Ark”

Wie worden bezocht ?
Zo mogelijk worden alle leden van de Arkgemeente bezocht.
Indien men daar geen prijs (meer) op stelt, dan kan dat natuurlijk worden aangegeven en wordt van verdere bezoeken in het kader van het verjaardagsfonds afgezien.

Helaas kunnen we momenteel vanwege een tekort aan vrijwilligers niet in alle (gedeelten van) wijken langskomen .

Nieuwe vrijwilligers zijn daarom van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ria Simons, Valkenkamp 398, tel. 573203, simons.mh@casema.nl of
Annemieke Karsten, Bisonspoor 209  tel. 563056, agckarsten@xmsnet.nl