Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is in het verleden opgezet vanuit de gedachte dat de gemeenteleden ter gelegenheid van hun verjaardag een gift zouden willen geven aan hun kerk ; een gift uit dankbaarheid voor het door God aan hen geschonken nieuwe levensjaar.
Vrijwilligers, leden van onze eigen kerk en wijkgemeente, gingen ( en gaan nog steeds) rond hun verjaardag bij gemeenteleden langs met een felicitatiekaart en een “busje”.

Het busje
Het busje van het verjaardagsfonds hoort erbij. De ouderen zijn ermee vertrouwd , de jongere generatie  vindt het doen van een gift voor het verjaardagsfonds “ in een busje”  soms nogal  wat ouderwets.

Huidige situatie
De nadruk is tegenwoordig veel meer komen te liggen op het feliciteren van de gemeenteleden, die daarbij de gelegenheid krijgen een bedrag in het busje te doen. Het doen van een gift is niet verplicht, maar wordt altijd wel zeer gewaardeerd. 

Wie worden bezocht ?
Waar in het verleden met meer vrijwilligers iedereen een kaartje kon verwachten, richten we ons nu op onze oudere generatie van de Arkgemeente.
Bent u ingeschreven en wordt u 70 jaar of ouder, dan wordt u nu bezocht in Maarssenbroek en het dorp.
Indien men daar geen prijs (meer) op stelt, dan kan dat natuurlijk worden aangegeven en wordt van verdere bezoeken in het kader van het verjaardagsfonds afgezien.

Bestemming

De opbrengst van het verjaardagsfonds was in het verleden bedoeld voor achtereenvolgens een nieuwe piano in de kerk, de verbouwing en aankleding van de uitbouw van de hal, het opknappen van de kerkzaal, de “groene Ark” en de actie verjaardagstassen.
Momenteel (vanaf oktober 2022) komt het ten goede aan de stichting Shailoh / Brazos Abiertos waar Jordi en Ria Bosch actief zijn in Peru.
Zie ook www.brazosabiertos.net. Van harte aanbevolen.

De busjes worden nu eens per jaar bij de coördinatoren van het verjaardagsfonds ingeleverd en geteld. De vrijwilligers worden dan weer voorzien van nieuwe kaarten, die worden bekostigd uit de binnengekomen opbrengsten van de busjes.

Voor elke nieuwe periode zoeken we momenteel een goed doel uit waar één van de vrijwilligers een speciale band mee heeft.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. U kunt dan wellicht in uw wijk of directe omgeving de jarigen bezoeken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ria Simons, Valkenkamp 398, tel. 573203, simons.mh@casema.nl 
of Monique Koning