Beheer

Algemeen
Het beheer van kerkcentrum De Ark valt onder de verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters .
Onder/via de diverse “kopjes” van het hoofdmenu Ons Gebouw/zalen (zie rechts boven op deze pagina) vindt u veel informatie over ons kerkcentrum. Wij  nodigen u graag uit daar een informatief kijkje te nemen.

Vrijwilligers
Zoals dat voor vele gebouwen en organisaties geldt, geldt ook voor ons kerkcentrum dat het niet zou kunnen worden gerund en voortbestaan indien er geen vrijwilligers waren, die daaronder hun schouders zetten.
Binnen de Ark-gemeenschap zijn er tientallen vrijwilligers die voortdurend op één of andere manier hun steentje bijdragen om hun gebouw draaiend te houden.
Zij zijn ook graag – met grote inzet – uw gastheer of gastvrouw.

Kosters
In het kader van de kerkdiensten die in De Ark worden gehouden is de inzet van kosters onmisbaar. Een zestal vrijwilligers hebben binnen onze gemeente de taak op zich genomen om hun steentje bij te dragen aan een goed en ordelijk verloop van die diensten.