Pastoraat

Hulpvragen

De Arkgemeente biedt mensen in nood een helpende hand. Of het nu gaat om levensvragen of om praktische hulpvragen, de Ark wil u graag op weg helpen.

Levensbeschouwelijke problemen

Voor levensvragen of levensbeschouwelijke vragen kunt u zich wenden tot de ondersteuners van het pastorale team: de ouderlingen. Het pastorale team kent speciale ondersteuners voor jongeren en voor ouderen. Het werkterrein van het pastorale team is de wijk Maarssenbroek.

Hebt u vragen op levensbeschouwelijk terrein of hebt u behoefte aan ondersteuning, bemoediging of troost, bijv. bij vragen over zingeving, gezinsproblemen, ziekte en geloof, dan kunt u terecht bij een van de wijkouderlingen.

Ben je jong en heb je problemen, bijvoorbeeld als je op school wordt gepest, of als je het moeilijk vindt om thuis over je gevoelens te praten, of je wilt eens openhartig spreken over je toekomst of over geloof en leven, dan kun je terecht bij een van onze predikanten. Zij willen naar je luisteren en je met raad en daad bijstaan.

Wilt u met iemand spreken over problemen van ouder worden, ondersteuning bij verlies of bij eenzaamheid, dan kunt u zich wenden tot een van onze leden van het Ouderenpastoraat.

Meer informatie over het Ouderenpastoraat kunt u vinden op de speciale volgende pagina, welke daaraan is gewijd.

Maatschappelijke dienstverlening

De Ark biedt ook praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij mantelzorg, en hulp en advies bij armoedeproblemen. Daarvoor gelden wel een paar spelregels:

Als u lid bent van de Arkgemeente en u hebt een praktische vraag, bijv. over huursubsidie of sociale wetgeving, financiële planning, ziekenvervoer of mantelzorg dan kunt u zich direct tot een van de diakenen van de Ark wenden.

Als u lid bent van een andere kerkgemeenschap in Maarssen, dan kunt u terecht bij uw eigen diakonie of caritasorganisatie.

Als u woonachtig bent in de gemeente Stichtse Vecht, maar geen lid bent van een kerkgemeenschap, dan kunt u met uw vraag in eerste instantie terecht bij de Stichting Welzijn Stichtse Vecht. Deze is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur, tel. 0346-290710. Hun website : www.welzijnstichtsevecht.nl.

De Ark laat u niet in de kou staan.