Ziekenzalving

Binnen de Arkgemeente is de voorbede voor elkaar een belangrijk gegeven.
Wekelijks komt de gebedsgroep in de Ark bijeen en iedere zondag kunnen gemeenteleden in het voorbedeboek onderwerpen voor dankzegging en voorbede aangeven.
Binnen de kerk kennen we vanouds ook het ritueel van de ziekenzalving. We lezen hierover al in de bijbel. Binnen de protestantse traditie was de ziekenzalving lange tijd uit beeld.

Door oecumenische contacten echter is de laatste jaren ook in protestantse kring de betekenis van de ziekenzalving opnieuw in de aandacht gekomen. Voorbede voor een zieke kan verbonden worden met ziekenzalving en handoplegging. Daarbij worden de handen en het voorhoofd met olie ‘gezalfd’. Dit is een zichtbaar en voelbaar teken dat God door Zijn Geest helend en troostend in ons bestaan aanwezig is, ook in tijden van ziekte en zorg om ziekte.

Wie hierover meer informatie wil hebben over ziekenzalving kan contact opnemen met één van de wijkpredikanten.
Er is altijd eerst een voorbereidend gesprek. De ziekenzalving vindt meestal thuis plaats in een korte viering, waarbij ook  gezins- en/ of familieleden aanwezig kunnen zijn, alsmede een ouderling.
De ziekenzalving kan natuurlijk ook in de kerk plaats vinden.
Het gaat bij ziekenzalving altijd om maatwerk. We kiezen samen de vorm die aansluit bij het verlangen van degene die vraagt om de ziekenzalving.