Kerk in actie (ZWO)

Hieronder staan projecten die door de Ark via de ECM worden ondersteund en / of georganiseerd.

De Arkgemeente steunt het werk van de kerken, ook wereldwijd. Via de ZWO-groep wordt deze ondersteuning georganiseerd en in goed banen geleid.  De letter “Z” staat voor zending, de “W” voor werelddiaconaat en de “O” voor ontwikkelingssamenwerking. De ondersteuning wordt verleend vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn, hoe verschillend ze dan ook moge zijn van ras , huidskleur e.d

Vanuit de ZWO worden jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd binnen de Ark (zie hieronder)

Wilt u een project aanmelden voor ondersteuning, meldt u dat dan aan één van de leden van de ZWO-groep zoals hieronder aangegeven. In oktober/november van elk jaar wordt opnieuw een keuze gemaakt welke doelen het volgende jaar zullen worden gesteund.

De ZWO groep (Zending – Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking) is voortdurend op zoek naar nieuwe leden met originele ideeën. U kunt inlichtingen verkrijgen bij: 

Corien Harrewijnetel. 0346-562430e-mail: charrewijne@hetnet.nl

De 40 dagentijd spaardoosjes

Aan het begin van de 40 dagentijd delen we gekleurde spaardoosjes uit. De eerste zondag in de 40 dagentijd is ...

3 acties: Borden vullen

Op vele plaatsen in binnen en buitenland blijven steeds vaker borden leeg. De redenen zijn divers, inflatie, stijgende gasprijzen, hogere ...

Spaardoosje 40 dagentijd!

Alles komt goed, dat is het thema voor de komende 40-dagentijd. Dat kan makkelijk klinken, maar voor veel mensen op ...

Postzegels en kaarten voor de zending

Al vele jaren staat er in de hal van de Ark een melkbus,deze is bestemd voor postzegels en wenskaarten zowel ...