Beleidsplan

Beleidsplan De Ark 2017-2021 (verlengd)

Via gemeentevergaderingen en huiskamergesprekken zijn de leden van de Arkgemeente betrokken geweest bij de invulling van haar visie en missie. Met elkaar is gesproken over datgene wat we het meest waarderen in de gemeente.

Het uitgangspunt voor onze visie is dat we ons scharen onder de leiding van God. Wat betekent het om kerk van Christus te zijn  ?

Wij willen een vertrouwensvolle gemeente zijn met behoud van een eigen identiteit , open en gastvrij, bruisend en vierend .

Wij zijn zelf gasten onderweg naar Gods koninkrijk.

De eredienst is voor ons het kloppend hart van de kerk. 

Over nieuwe plannen en de uitvoering van het vastgestelde beleid voor de komende jaren zal via het kerkblad en deze website worden gecommuniceerd.

Beleidsplan 2022 – 2026

Vanwege meerdere redenen in de afgelopen jaren hebben we als Arkgemeente nog geen nieuw beleidsplan ontwikkeld. Tot het moment dat er op deze site een nieuw beleidsplan beschikbaar is zal het onderstaande beleidsplan 2017-2021 gelden.

Klik hier voor: Beleidsplan Protestantse Wijkgemeente De Ark. 2017 – 2021

Klik hier voor: “Plaatselijke regelingen AK”, 2014

Klik hier voor: “Plaatselijke regelingen Ark”, 2014