Beleidsplan

Beleidsplan De Ark 2023 – 2027

Na een periode van relatieve stilte (coronajaren) hebben we als Arkgemeente onderzocht welke focus we met elkaar aan willen brengen voor de komende jaren. Door middel van een viertal speerpunten gaan we gezamenlijk aan de slag. Elk speerpunt wordt middels jaarplannen met kleine stapjes aangepakt en regelmatig geëvalueerd.

De speerpunten

Een gemeenschap van Woord en Tafel
Mede door de coronaperiode is het contact tussen gemeenteleden verminderd. Ook is er een vraag naar (meer) geloofsgesprek en inhoudelijke thema-avonden aan de hand van de bijbel.

In de zondagse erediensten draagt de liturgie bij aan de ontmoeting van gemeenteleden met God zelf. Naast de bestaande invulling van de liturgie zal er blijvend aandacht zijn voor nieuwe invullingen van (onderdelen) van de eredienst. Te denken valt aan speciale aandacht voor jongeren, themadiensten en/of lofprijzingsdiensten.

Samen in gesprek dus.

Oog voor jonge mensen / gezinnen
Afgelopen jaren zijn er diverse ouders geweest die hun kind(eren) hebben laten dopen/opgedragen. Als wijkgemeente hebben wij ook een belofte gedaan aan deze ouders en kinderen, namelijk dat we ze ondersteunen in de geloofsopvoeding. Naast de kindernevendienst en het tienergesprek op zondagochtend willen we (meer) in contact komen met deze doelgroep (kinderen, tieners en hun ouders, maar ook jong volwassenen zonder kinderen).

Maar, hoe doen we dit ‘in contact komen’? Wat leeft er, wat moeten we aanbieden / loslaten?
Dit gaan we samen onderzoeken en proberen.

Opvolging huidige predikanten vanaf 2026
Momenteel zijn we gezegend met een predikantsplaats van 1,6 FTE. In 2026 zullen beide predikanten met emeritaat gaan, waarmee we in aanloop hiernaartoe stil kunnen staan bij de invulling van het herderschap voor de wijkgemeente.

Hoe wensen we als Arkgemeente verder te gaan? Wie zijn we als gemeente, en wat voor soort voorganger(s) hoort/horen hierbij?

Groen – met oog voor Zijn schepping
We geven aandacht aan goed onderhoud van het kerkgebouw, met als doel dat deze voldoet aan de behoeften vanuit de gemeente. Omdat we er vanuit gaan dat kerkcentrum de Ark de eerstkomende tien jaar als kerkelijk centrum voor de Protestantse Gemeente Maarssen in gebruik zal blijven, is het zinvol om te blijven investeren in een groene Ark. De groene Ark blijft een speerpunt, uit zorg voor het milieu maar ook vanuit financiële overwegingen. Er zijn diverse initiatieven opgestart die blijvend aandacht krijgen.