Geschiedenis

Kleine geschiedenis van PKN-wijkgemeente de Ark in Maarssenbroek.

Eind 1973 kwamen de eerste huizen gereed in Maarssenbroek. Lang daarvoor werden er met het oog op een kerk voor deze nieuwe wijk al plannen gemaakt in de Hervormde en Gereformeerde kerkenraden in Maarssen-dorp. Besloten werd tot de gezamenlijke bouw van de nieuwe kerk. Op 17 september 1975 is de eerste paal de grond in gegaan. Op 31 oktober 1976 werd het kerkgebouw geopend. Een multifunctioneel gebouw dat inmiddels ook een buurthuis functie heeft. Het geheel werd gefinancierd door bovengenoemde kerken.

Foto1
Foto2

De naam van het gebouw werd gekozen uit inzendingen van de leden. Mw. T. de Vries bedacht de naam “de Ark” en won daarmee de prijsvraag.

De inwoners van Maarssenbroek kwamen en komen vanuit verschillende plaatsen en regio’s in Nederland. Zij brachten een verscheidenheid aan kerkelijke tradities en gewoontes met zich mee. Die diversiteit weerspiegelt zich ook in de geloofsbeleving van de leden van de Ark. In de nieuwe wijk werden in 1991 drie locaties gebouwd voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf het begin zijn deze mensen ter kerke gegaan in de Ark, gehaald en gebracht door vele vrijwilligers. Dit alles maakt de gemeente tot een boeiende en levendige gemeente. Er was altijd een grote doorstroom van komende en weer verhuizende leden. Inmiddels is dat wat stabieler. De begintijd was er één van experiment en pionieren. Dat is onderdeel van het DNA van de Ark gebleven. Het is een gemeente zonder oude tradities en veel eigen initiatief.

De eerste inwoners kregen al gauw contact met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk uit Maarssen. Er waren veel jonge gezinnen bij. Ouderlingen van gereformeerde en hervormde zijde bezochten vele avonden per week de nieuw-ingekomenen. Ook ds. F. Ledegang (gereformeerd) en ds. H. v.d. Heuvel (hervormd) waren daarmee druk. Totdat de Ark klaar was kerkten de hervormden in de nieuwe Frits de Zwerverschool in Bloemstede, en de gereformeerden bezochten de diensten in de Open Hof te Maarssendorp. Toen het gebouw in gebruik genomen werd waren er ’s morgens nog 3 gescheiden diensten: één voor de hervormden, één voor de gereformeerden, en een korte periode ook één voor Rooms-Katholieke mensen, totdat zij een eigen gebouw betrokken: De Verrijzeniskerk. Met de mensen van de parochie is er goed contact. Driemaal per jaar vinden er oecumenische vieringen plaats.

De samenwerking werd steeds beter. Er waren drie evangelisten actief: de heren J.A. Woudenberg, J. v.d. Togt en D. van Dijk. De diensten werden al snel gezamenlijk gehouden. Niet lang daarna werden de eerste eigen predikanten beroepen. Ds. R. Oranje (1977-1981) voor het gereformeerde deel en ds. T. Stehouwer (1979-1991) voor het hervormde deel. Beroemd zijn de potten- en pannendiensten van ds. Oranje. Ds. Stehouwer kende binnen de kortste tijd alle gemeenteleden van gezicht en van naam.


De gemeente groeide mee met de uitbreiding van Maarssenbroek naar bijna 3000 leden. Vanaf het begin werd het jeugdwerk gezamenlijk ter hand genomen.

Foto3

Een bijzonder onderdeel van het jeugdwerk was een oude SRV-wagen genaamd de Kleine Ark. Deze reed rond door de gereedgekomen wijken. Men probeerde de kinderen te bereiken met het evangelie d.m.v. knutselen en het vertellen van de Bijbelverhalen. De jeugdclubs werden goed bezocht en liepen als een trein. En gezien het grote aantal jongeren in die dagen werden er ook jeugdwerkers aangesteld. Eerst dhr. B. van Empel en later dhr. Y. Kingma.

We noemen hier graag de koster/beheerders die samen met vele anderen zorgden dat alles goed verliep: dhr. G. v.d. Born (in de Frits de Zwerverschool), de heren H. Datema, B. van Dijk en W. Veenman. Naast dhr. Veenman zijn nu tal van vrijwilligers actief als koster, in de schoonmaak, in de verhuur van het gebouw en in de buffetdienst.

Dominees komen en gaan. De mensen van het eerste uur werden opgevolgd door ds. A.H. Drost (hervormd 1993-2004), ds. H. Marsman (gereformeerd 1982-1989), en echtpaar mw. ds. E.S. Smidt en ds. J.F. Boon (gereformeerd 1990-1997). In 2005 werd ds. J. Wolswinkel (hervormd 2005-2012) beroepen. De huidige predikanten zijn ds. R.J. Blokland (sinds 1998) en mw. ds. I. de Boon (sinds 2013).

In het jaar 2000 werd de hal uitgebouwd. Daarmee kwam er meer ruimte om elkaar op zondag na de kerkdienst en door de week te ontmoeten. Dit is de gemeenschapsbeleving zeer ten goede gekomen. In 2001 werd een grote restyling van het interieur gestart. Warmer, kleurrijker, met een nieuw liturgisch centrum en een beamer. Dat was in fases in 2011 afgerond. Met dank aan vele vrijwilligers. Het werd voor een groot deel bekostigd uit de opbrengst van de twee braderieën die jaarlijks werden gehouden.

Op 20 juni 2005 werd de federatie tussen de hervormden en gereformeerden in de Ark een feit en werden de hervormde en gereformeerde kaartenbakken inééngeschoven. Zo ontstonden er twee gemengde pastorale wijken binnen de Ark. De wijk Petrus en de wijk Paulus.

In het kader van het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werden ook in Maarssen besprekingen gestart. Dit leidde op 10 januari 2015 tot de oprichting van de Protestantse Gemeente Maarssen met drie wijkgemeenten: de Ontmoetingskerk en Ichtuskerk in Maarssendorp en de Ark in Maarssenbroek. Het jaar 2016 was voor De Ark een jubileumjaar: 40 jaar! Een bijbels getal van wording en groei. Dit feest werd uitbundig gevierd in de jubileumweek van 5 t/m 10 september 2016. Er kwam een nieuw logo, ontworpen door mevr. C. Harrewijne. 
Eveneens in 2016 zijn we begonnen met het project “Groene Ark”. In dat kader zijn er 40 zonnepanelen op het dak geplaatst, werd er bijna overal dubbel glas gezet. Apparaten zijn vervangen door energiezuinige exemplaren en is door heel het gebouw ledverlichting aangebracht.

Op muzikaal gebied gebeurt er vanaf de start van de Arkgemeente heel veel: de al genoemde potten- en pannendiensten, diverse koren, ad hoc zangprojecten en musicals. De laatste jaren mogen we genieten van de muzikale bijdragen van een muziekgroep bestaande uit organisten, pianisten, trompettisten, fluitiste, en zangeressen. In 2018 werd het orgel voorzien van een Hauptwerk digitaal systeem waarmee de mogelijkheden aanzienlijk werden vergroot.

Foto4

Dit is slechts een kleine greep uit de jonge geschiedenis van de Ark en uit de namen van mensen die hebben bijgedragen aan haar ontwikkeling. Het laat iets zien van de groei van de Ark van pioniersplek tot gevestigde PKN-wijkgemeente van Christus. We zijn dankbaar dat de kerken van Maarssen het destijds hebben aangedurfd om in Maarssenbroek een kerk te bouwen. Het ledental ligt momenteel (november 2018) rond de 1600. We delen daarmee in de bredere ontkerkelijking van ons land. Van jonge gemeente zijn we inmiddels middelbaar geworden. Dat brengt weer andere accenten en initiatieven met zich mee.


We hopen als Arkgemeente nog jarenlang door te mogen gaan met het verkondigen van het Evangelie in woord en daad waarbij we steeds blijven zoeken naar vormen van gemeenschap die passen bij de tijd waarin we leven.

Maarssenbroek, november 2018