Kringwerk

Welkom in de kring!
Leden van De Ark en anderen die hiervoor interesse hebben, komen in allerlei kleine groepen bij elkaar. Om samen hun geloof te beleven, in gesprek te zijn over de Bijbel of over onderwerpen die met het geloof/het leven te maken hebben, voor een cursus, voor de ontmoeting of om samen te bidden. Dit jaar is er ook een overzicht van de overige groepen en activiteiten met de bijbehorende contactpersonen.

Algemene informatie
Er zijn kringen en KRINGEN. De ene kring is vooral bedoeld om iets te Leren over het geloof, over de bijbel, over actuele thema’s, noem maar op. Bij andere kringen ligt het accent op het Ontmoeten van anderen: andere leden van De Ark, mede-gelovigen uit andere kerken. Bij weer andere kringen gaat het om de Uitwisseling van geloofs- en levenservaringen/vragen. Het is goed om je bewust te zijn wat voor soort kring je zoekt. In de informatie is steeds met een O, U, of L aangegeven wat voor soort kring het is.

Bij de informatie lees je wanneer de kring van start gaat en hoe je je kunt aanmelden. Bij veel kringen kun je overigens ook op een later tijdstip nog wel terecht. Laat je dus nooit weerhouden om contact op te nemen als je mee wilt doen.

Sommige kringen draaien al jaren en staan dus ook weer in dit overzicht vermeld. Andere kringen zijn een voortzetting van een kring, die vorig seizoen begon, op verzoek van de deelnemers. Nog weer andere kringen zijn nieuw. Je ziet het vanzelf.

Overzicht Kringen seizoen 2022/2023:

Vorig jaar draaiden vijf gemeentekringen. Enkele daarvan zijn ontstaan uit de Alpha-cursus. Natuurlijk gaan we in het nieuwe seizoen verder met de gemeentekringen. We verwachten ook weer nieuwe deelnemers. We starten gezamenlijk. Er draaien in ieder geval gemeentekringen op dinsdag-, woensdag- donderdag- en vrijdagavond. De vrijdaggroep is speciaal voor jongvolwassenen. We komen bijeen bij gemeenteleden thuis.

Hieronder staan per kring de contactpersonen en hun emailadressen vermeld:

ContactpersoonEmailadres
1Vervallen
2 Corrie en Gijs de Jong gijsencorrie@gmail.com
3Folkert Griepsmaf.griepsma@xs4all.nl
4Vervallen
5Vervallen

Meer informatie gemeentekring 2:

Bij Gijs en Corrie aan huis: Boomstede 684, tel. 0346 590505. Eens per twee weken op woensdagavond. Elk seizoen zijn we met andere gedeelten uit de Bijbel bezig. Dit seizoen lezen we de profeet Amos, daarna waarschijnlijk een brief van Paulus. De opzet van de avond is: 20.00 uur beginnen met koffie, daarna gebed, dan een stukje lezen en gesprek daarover. Rond 21.30 uur sluiten we af met een open gebed. De kring heeft op zich voldoende leden, maar als je belangstelling hebt, er kunnen altijd nog wel enkele leden bij.

Meer informatie van Gemeentekring 3 :

Ieder jaar stellen we een eigen programma op.

Dit jaar gebruiken we het boekje ‘Vruchten van de Geest’.

Deze kring zit momenteel vol.

Wij komen iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar om beurten bij iemand thuis. Het onderwerp wordt voorbereid/uitgewerkt door drie leden van de kring. Rene van Ingen, Peter Datema en Folkert Griepsma. Deze laatste is ook contact persoon voor de kring. Duivenkamp 508, tel.881235.

Deze kring komt twee keer per maand bij elkaar bij de deelnemers aan huis. De persoon en het werk van de Heilige Geest staan centraal en er is aandacht voor Geestesgaven met een accent op luisterend bidden. De kring staat open voor wie ‘open staat’ voor deze zaken.
Contactpersoon: Daan Weenk; E-mailadres: daanweenk@gmail.com

Paulus aan de gemeente in Kolosse: “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen”. ( Kol. 4: 2 en 3).

De gebedskring komt elke woensdagavond bij elkaar van 19.30 – 20.00 uur , na het meditatief moment in de kerkzaal. We danken en bidden o.a. voor het werk in de gemeente, de predikanten, voor de zieken en mensen in rouw. Voor ons land en de wereld. Voor Israël. Voor evangelisatie en zending. Voor christenen in vervolging. Voor dat wat ons persoonlijk bezig houdt. We sluiten af met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.

Onderwerpen van dank- of voorbede kunnen telefonisch of via de mail worden opgegeven.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden, elke week of zo vaak als het u uitkomt. Informatie en opgave: Gerda van Setten; tel: 06-25258386, E-mailadres: gerda@van-setten.nl

Iedere week wordt er op woensdag een avondmeditatie gehouden in de kerkzaal van 19.00u – 19.30u. Dit is de meest stille avond in de Ark. Een rustpuntje in de week, bij het licht van de paaskaars en volgens een vast patroon van Bijbellezing en gebed. Een moment waarop je “je ziel de gelegenheid geeft je weer bij te benen”, zoals een Afrikaans gezegde luidt. Een moment om bij God te zijn. Soms ook klinkt er een stukje muziek of een lied. Dit tijdstip is in overleg met de gebedsgroep gekozen die ook op woensdagavond haar bijeenkomsten heeft en graag meedoet met de mediatie. Opgeven is niet nodig. Wie wil kan gewoon binnenlopen en gaan zitten.
Welkom!
Ds. Ronald Blokland

Christelijk geloof belijden is in het openbaar zeggen dat je geraakt bent door Christus. Het is een momentopname op je levensweg, maar een belangrijk moment. Het is een bewust je toewenden naar een leven met de Heer en zeker ook een bewust opgenomen willen worden in de gemeenschap rond de Heer. Die weg gaat daarna natuurlijk verder en zal zich verdiepen door de werking van de Heilige Geest.


Wie er voor voelt om zich hierop voor te bereiden kan contact opnemen met ds. C. de Boon tel. 0346 – 216160, email: c.deboon@gmail.com  of ds. R. Blokland, tel. 0346 – 565244 email: rjblokland@gmail.com.

Ds. Ronald Blokland is weer gestart met een bijbelkring op woensdagen, 20.00 u in de Duif, 

niet elke week.  De data tot aan de zomer kunt u opvragen bij rjblokland@gmail.com .