PKN Nederland

Wil je kennismaken met de manier van leven, geloven en kerk-zijn in de Protestantse Kerk? De Protestantse Kerk in Nederland is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus Christus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron.

Het meeste kom je natuurlijk aan de weet door zelf eens een kerk binnen te lopen.

Meer informatie:
– De Protestantse Kerk in Nederland