Bijeenkomsten

Minicolleges: God….de aanwezige, de afwezige.

In de voorbereidingstijd op Pasen 2022 starten we met een nieuwe serie minicolleges. Zes theologen gaan in gesprek met filosofen uit de 19’ en 20’ eeuw over de aanwezigheid en afwezigheid van God.
Het eerste college is op dinsdag 8 maart 2022 om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk. Het college duurt een half uur, daarna volgt een verdiepend gesprek. Op zondag  13 maart wordt het college online gezet.
U vindt het op Kerkdienstgemist van de Verrijzenisgemeenschap .

De andere colleges vinden eveneens plaats op dinsdagavond om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk en worden de zondag daarna online gezet. Alleen het college op 15 maart wordt op een andere wijze opgenomen omdat de locaties niet beschikbaar zijn vanwege verkiezingen. Het laatste college is op 12 april. Het is dan de dinsdag voor Pasen.
Als u de colleges fysiek wilt bijwonen stuur dan een mailtje naar secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl
U bent van harte welkom. De ervaring leert dat ook het na gesprek soms verrassende inzichten oplevert.

Inhoudelijk zien de colleges er als volgt uit:

Filosofen denken na, over de afwezigheid en de aanwezigheid van het goddelijke, over iets wat boven ons denken uitstijgt. Ze stellen vragen, dagen ons uit en stoten op grenzen van denken en spreken. Een van de zes inleiders zei: ‘wat zeg je als je niets meer te zeggen hebt’. Erik Meganck heeft daarover een boek geschreven met de uitdagende titel: ‘Religieus atheïsme.’ In België is het boek gekozen tot het theologisch boek van het jaar.

In zes minicolleges willen we u in grote lijnen meenemen in de vragen die filosofen stellen.

In het eerste college zal Hans Boerkamp de aftrap verrichten. Wat bedoelt de filosoof Nietzsche als hij zegt: ‘God is dood’. In het denken van de westerse wereld is het een gevleugelde uitspraak geworden en wat zeggen de filosofen na Nietzsche. Wat betekent het als Levinas 100 jaar later zegt: ‘In het gelaat van de ander ontdek je wie God is.’

In het tweede college zal Nico Bulter ingaan op de betekenis van de taal. Van de filosoof Wittgenstein is de bekende uitspraak “Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen”. Is het wel mogelijk om over God te spreken? Een religieus woord,…slaat dat ergens op? Bij wetenschappelijke taal weten we waar we het over hebben. Maar ons zingen en bidden, is dat een slag in het luchtledige? Nico Bulter spreekt over Wittgenstein, het mysterie van ons bestaan en de kwetsbare poëzie van de Verrijzenisgemeenschap.

Het derde college wordt verzorgd door Gerben Groenewoud. Hij gaat ons vertellen over Kierkegaard. Kierkegaard stelt de vraag: Hoe en wanneer word ik echt mens? Hij loopt de verschillende stadia door van menswording en komt uiteindelijk voor een beslissende vraag te staan ‘Waag ik de sprong in het diepe en wie vangt me op en waar haal ik de moed vandaan om de sprong te wagen?’ We zien het gebeuren in de mens bij uitstek Jezus van Nazareth, wat Hij meemaakte in de hof van Olijven.

Het vierde college sluit hierop aan en gaat over ‘Godsbeelden’. Bob Smits verzorgt dit college. Bob heeft geen speciale filosoof voor ogen maar gaat de godsbeelden langs die hij in de loop van zijn leven heeft zien langskomen. Sommige beelden zijn vervaagd, anderen geparkeerd en wat is ervoor in de plaats gekomen.
Een gevleugelde uitspraak is: als er veel uitzonderingen en voetnoten geplaatst worden bij een ideologie dan moet je je afvragen of de ideologie of de theologie of de filosofie nog wel klopt.

Het vijfde college wordt verzorgd door Gied ten Berge. Gied vertrekt vanuit de filosofen uit de 19e eeuw. Het seculiere denken neemt dan ‘definitief’ de regie in handen. Het is een omwenteling die doorwerkt -ook in de kerken- tot in onze tijd. De kerken in Europa en Amerika hebben het moeilijk – ook nog steeds hierdoor – maar zoals Meganck meesterlijk aantoont: na de sloop van ‘het Hemels Baldakijn’ zijn de verwachtingen omtrent het afsterven van de religie en het verdwijnen van God niet uitgekomen. De nieuwe gesloten theoretische systemen van Marx en Freud moesten op hun beurt opengebroken worden. ‘Moderne’ religiekritiek bleef echter van waarde, ook voor theologen. Die hebben er zelfs van geprofiteerd! Wat betekent dit voor kerkgangers en niet-kerkgangers, nu in onze ‘postmoderne’ tijd zelfs het onderscheid ‘gelovig’ en ‘ongelovig’ voelbaar vervaagt?” 

Het zesde college wordt verzorgd door Jos van Os. We staan dan aan het begin van de Goede Week. Jos neemt ons mee in de vraag naar de verborgen en nabije God bij de lange tocht van het volk Israël door de woestijn. Zij dragen o.a. de Ark van het Verbond met zich mee, waarin de 10 woorden, de geboden Gods worden bewaard. Op het deksel van de Ark staan de twee engelen, de cherubs. Er wordt verteld dat God niet permanent daar is, maar de ruimte zoekt tussen de engelenvleugels om zijn volk nabij te zijn: wel waarneembaar, niet vast te leggen.
Wat betekent dit beeld voor onze Godservaring, zeker in deze week waarin we het geheim van leven, sterven en opstanding gedenken en vieren?

We vieren Pasen

Intussen hebben we contact met Erik Meganck de schrijver van het boek dat ons inspireerde.
We onderzoeken de mogelijkheid om na Pasen een bijeenkomst te organiseren.  Waarin we met hem onze gedachten kunnen uitwisselen. Waarschijnlijk wordt het een zoombijeenkomst, misschien is hij op enig moment in de buurt…U hoort nog

Hans Boerkamp