Lidmaatschap

Mensen die naar Maarssen/Maarssenbroek verhuizen en bij de burgerlijke gemeente te boek staan als lid van de Protestantse Kerk in Nederland (Hervormd, Gereformeerd of Luthers) worden via een stichting, die contact onderhoudt met alle burgerlijke gemeenten, doorgegeven aan de Protestantse Kerk in Maarssen. Nu betekent op een lijst staan van de overheid niet automatisch dat u ook ( weer) lid wilt worden in Maarssen.  Wij stellen het daarom zeer op prijs dat u zichzelf ook persoonlijk aanmeldt bij de wijkgemeente, waar u daadwerkelijk bij wilt horen. 

Lid worden van Protestantse Wijkgemeente “De Ark” te Maarssenbroek  gebeurt door inschrijving in het ledenbestand. De ledenadministratie voor de wijkgemeente De Ark wordt verzorgd door mevrouw Ria Simons-de Jong, Valkenkamp 398, 3607 LX Maarssen, tel. 0346-573203, email: ledenadministratie@arkgemeente.nl

Bij haar kunt u ook terecht als u zich wilt laten uitschrijven of wijzigingen door wilt geven in uw woon- of leefsituatie.

Wanneer u bijvoorbeeld voorheen bij een ander kerkgenootschap aangesloten was of indien u nog niet aan een kerk was verbonden, dan kunt u zich wenden tot één van de predikanten in Maarssenbroek. Hun personalia vindt u onder meer onder het hoofdmenu Contacten.

U kunt er ook voor kiezen om gastlid te zijn of te worden . Een gastlid deelt in alle vreugden en plichten van een gewoon lidmaatschap. Maar er kunnen redenen zijn om te kiezen voor deze vorm van betrokkenheid. Bijvoorbeeld omdat u al lid bent van een andere kerkelijke gemeenschap, maar daarnaast ook graag in de Ark komt of omdat u een band hebt met leden van de Ark. Ook in dergelijke situaties kunt u terecht bij één van de hiervoor genoemde predikanten.