Bankrekening

Hierbij een overzicht van de bankrekeningen van de Arkgemeente. Zoals alle kerken in Nederland draait ook de Ark volledig op vrijwillige bijdragen en giften . Binnen de Ark zijn er diverse rekeningen die kunnen worden gebruikt voor giften, maar ook voor het overboeken van de bijdragen uit hoofde van de Actie Kerk Balans. Indien een gift voor een gericht/speciaal doel bestemd is, geeft u dat dan s.v.p. aan bij “omschrijving”. 

Kerkcentrum de Ark
NL93 RABO 0304 6424 01
Deze rekening kan worden gebruikt voor algemene giften maar ook voor bijdragen tbv het onderhoudsfonds van het kerkgebouw De Ark.
Wijkraad Diakenen De Ark
NL26 RABO 0116 3726 21
Giften voor de diaconie kunnen hier op gestort worden. Is het voor een speciaal project, vermeldt u dit er dan duidelijk bij.
Actierekening de Ark
NL24 RABO 0304 6424 79
Voor speciale acties ( bv. herinrichting kerkzaal) en braderieën 
Zangdienstcommissie De Ark (ZCA) ;vh  ECM
NL95 INGB 0000 6206 62
Bestemd voor giften aan de Zangdienstcommissie De Ark
Aankoop Collectebonnen
NL61 RABO 0340 1982 30 
Bestellen/aankopen van  collectebonnen

 
 Actie Kerk Balans (AKB)
NL46 RABO 0142 5290 87
Bestemd voor Kerk, Diaconie en Kerk in actie

Giften aan de Arkgemeente zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar; in deze verwijzen wij u o.a.  naar de pagina Over Ons/ submenu Anbi elders op deze website.