Kindernevendienst

De kindernevendienst is er speciaal voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Tijdens de kerkdienst is er een kindermoment, waarna de kinderen in 2 groepen naar de kindernevendienst gaan. De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten vormen samen een groep en de kinderen van groep 5 t/m 8 ook.

Tijdens de kindernevendienst gaan de kinderen aan de slag met het materiaal van Bijbel basics, van het Nederlands Bijbelgenootschap. Bijbel Basics is een kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat. In deze methode zijn de leiding en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdekken ze samen wat de Bijbel te zeggen heeft. Met Bijbel Basics behandelen we tijdens de kindernevendienst de 200 meest essentiële Bijbelverhalen. Het is een programma van 4 jaar, dus alle 200 verhalen worden in een periode van 8 jaar twee keer gehoord en verwerkt. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en staat de rijkdom van de Bijbel centraal.

Tijdens de kindernevendienst luisteren ze eerst naar een Bijbelverhaal op eigen niveau. Dit sluit meestal aan bij één van de lezingen uit de bijbel van die dag in de kerk. Er wordt dan ook samen met de kinderen gesproken over het verhaal en meestal wordt er een leuke verwerking op eigen niveau gemaakt naar aanleiding van het verhaal. Soms worden er ook liedjes gezongen of een spel gespeeld.

Voor het eind van de dienst komen de kinderen weer terug in de dienst. De kinderen van de jongste groep mogen om de beurt helpen bij de collecte bij de uitgang.

Contactpersoon: Celine Boulonge – celine_boulogne@hotmail.com