Kindernevendienst

De kindernevendienst is er speciaal voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, aan de hand van het mooie materiaal van Bijbel basics, van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens de kerkdienst is er een moment waarop de kinderen met z’n allen naar een andere ruimte gaan voor de kindernevendienst. Hier luisteren ze naar een Bijbelverhaal op eigen niveau. Dit sluit meestal aan bij één van de lezingen uit de bijbel van die dag in de kerk. Er wordt dan ook samen met de kinderen gesproken over het verhaal en meestal wordt er een leuke verwerking gemaakt naar aanleiding van het verhaal. Soms worden er ook liedjes gezongen of een spel gespeeld.

Contactpersoon: Céline Boulogne

Kindernevendienst data 1ste helft 2022

Vanaf maart is er tot en met de zomervakantie weer elke zondag kindernevendienst en crèche.

Kindernevendienst projecten

Veertigdagenproject 2022 – Beloofd land in zicht

Beloofd land in zicht.
Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.

Voor thuis is er dit jaar een veertigdagenboekje voor gezinnen uitgedeeld aan alle kinderen die naar de kindernevendienst komen. Het boekje bevat voor elke zondag van de veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer. Bekijk de eerste pagina’s van het boekje alvast hier.

Verhalen 1ste helft 2022

30 januari: Toren van Babel

Met het verhaal over de toren van Babel eindigt het eerste deel van het bijbelboek Genesis. De schrijvers vertellen in de verhalen in dit eerste deel over hoe de wereld gemaakt is, hoe de mensen in de wereld komen, en hoe zij overal terechtkomen. Het verhaal over de toren van Babel volgt op het verhaal over Noach en de grote overstroming. In Genesis 10 begint een lijst met de nakomelingen van alle zonen van Noach. Die lijst wordt in Genesis 11:1-9 onderbroken door het verhaal over de toren van Babel. De lijst gaat in Genesis 11:10 verder, maar dan alleen met de nakomelingen van Sem, de zoon van wie de Israëlieten afstammen. Hierna beginnen de verhalen over de stamvaders en ...
Verder Lezen

6 februari: De doop van Jezus

Marcus begint zijn evangelie in de woestijn, bij de rivier de Jordaan. In de Bijbel heeft de woestijn vaak een speciale betekenis. Het volk van Israël bijvoorbeeld ontdekte in de woestijn wat het betekent om Gods volk te zijn. De oproep van Johannes om een nieuw leven te beginnen, past daarbij. Net als eerdere profeten zegt hij dat de mensen anders moeten gaan leven. Dan zal God hen vergeven. Maar, anders dan bij de meeste eerdere profeten, luisteren de mensen ook echt naar hem: volgens Marcus komen ‘alle mensen uit Judea en Jeruzalem’ naar Johannes om zich te laten dopen en daarmee hun zonden achter zich te laten. Toch zegt Johannes over zichzelf dat hij de mensen alleen maar voorbereidt ...
Verder Lezen

Oude projecten

Advent project 2021: Tel je mee?

Tel je mee? Dat is het thema waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. Mensen hebben soms de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Citoscores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren. Dat kan bij ons allemaal – en misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale media? De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen.

Voor de adventsperiode krijgen alle kinderen van de kindernevendienst thuis het boekje van Bijbelbasics met een kleine poster. In het boekje staat voor alle zondagen van advent en voor kerst een verhaal met een mooie illustratie en daarnaast tips om met het verhaal aan de slag te gaan. Dit verhaal wordt ook verteld tijdens de KND in de kerk.

1e Advent, 28 november 2021

In Lucas 2:1-5 wordt uitgelegd wat de aanleiding was voor Jozef en Maria om op te reis te gaan naar Betlehem. Ze gingen niet naar deze plaats omdat ze dat zelf graag wilden, maar omdat ze ertoe verplicht werden door de Romeinse keizer. Keizer Augustus had het bevel bekendgemaakt dat alle inwoners van het Romeinse rijk geteld moesten worden. Om die reden moesten alle mensen terugkeren naar de plaats waar hun familie vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven ...
Verder Lezen

2e Advent, 5 december 2021

Maria is maar een heel gewoon meisje. Ze komt uit een arme familie. Dat blijkt uit vers 48, waar de Griekse tekst een woord gebruikt dat op een lage afkomst duidt. Toch heeft God juist háár uitgekozen voor een bijzonder belangrijke taak. Maria dankt God hiervoor in een lied. De machtige God heeft grote dingen voor Maria gedaan (vers 49). Zíj mag de moeder worden van de Messias. Op deze manier laat God aan de wereld zien wie Hij is: ...
Verder Lezen

3e Advent, 12 december 2021

Jezus' leerlingen lopen onderweg met elkaar te kibbelen. Ze discussiëren over de vraag wie van hen de belangrijkste is. Als ze bij het huis van Petrus zijn aangekomen, vraagt Jezus waarover ze met elkaar gesproken hebben. De leerlingen durven niets te zeggen. Jezus gebruikt deze gebeurtenis om hun iets uit te leggen over hoe je zijn volgeling kunt zijn. ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen,’ zegt Hij. Jezus ...
Verder Lezen

4e Advent, 19 december 2021

God belooft zijn volk een bevrijder. Iemand die hen niet alleen zal bevrijden van onderdrukking, maar – belangrijker nog – van hun allergrootste vijand: zonde en opstandigheid tegen God, waardoor de mensen van God vervreemd zijn geraakt. Wat voor persoon stel je je normaal gesproken bij zo’n bevrijder voor? Een leider met een dominant karakter. Iemand die door zijn persoonlijke innemendheid en aantrekkingskracht mensen naar zich toe trekt en hen kan overtuigen. Maar de bevrijder die God belooft, past totaal ...
Verder Lezen

Kinderkerstfeest

Dit jaar wordt in het kader van het kinderkerstfeest een klein kerstpakketje langsgebracht bij alle kinderen van de kindernevendienst. Het is een “kerst-speurtocht-pakketje” die ze tijdens de kerstvakantie in hun eigen buurt, of als het regent zelfs in hun eigen huis, kunnen doen. Het werkt als volgt: in het pakketje zit onder andere een A4tje met QR-codes en een stoepkrijt. Vraag aan iemand om de speurtocht uit te zetten, bijvoorbeeld met de stoepkrijt. Hier en daar moet onderweg een QR-code ...
Verder Lezen

Kindernevendienst project januari 2021

Ook in het nieuwe jaar gaat het project van de Kindernevendienst verder. Hieronder vind je per week het materiaal uit het tijdschrift

Zondag 3 januari 2021

Vandaag lezen we Micha 6:1-8: een oproep aan het volk van Israël om goed en eerlijk te leven. Dit stukje ...
Verder Lezen

Advents/Kerst project Kindernevendienst 2020

Voor deze adventsperiode krijgen alle kinderen van de kindernevendienst (KND) thuis een tijdschrift. In dit tijdschrift staat voor alle zondagen van advent en voor kerst een verhaal met een mooie illustratie en daarnaast tips om met het verhaal aan de slag te gaan. Dit verhaal wordt ook verteld tijdens de KND in de kerk. Het is trouwens nog steeds leuk om naar de KND te komen, want daar worden andere werkjes gedaan dan in het tijdschrift.

Heb je geen tijdschrift? Hieronder vind je per week het materiaal uit het tijdschrift en een podcast.

1e Advent, 29 November 2020

Het thema van Advent is dit jaar “Dicht bij het Licht”. Johannes besluit een boek te schrijven over Jezus. Dat is niet makkelijk, maar elke week komt hij een stapje verder. De tijd van Kerst ...
Verder Lezen

2e Advent, 6 December 2020

Het thema van Advent is dit jaar “Dicht bij het Licht”. Johannes heeft besloten om een boek te schrijven over Jezus. Deze week gaat hij naar de synagoge om over het Licht te lezen in ...
Verder Lezen

3e Advent, 13 December 2020

Het thema van Advent is dit jaar “Dicht bij het Licht”. Johannes schrijft verder aan zijn boek over Jezus. Deze week leest hij in de synagoge over Jesaja, die profeteert over de komst van Jezus ...
Verder Lezen

4e Advent, 20 December 2020

Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes ...
Verder Lezen

Kerst, 25 december 2020

Dit jaar lezen we een bijzonder kerstverhaal. Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil ...
Verder Lezen

Zondag 27 december 2020

Na de kerst gaan we op zondag 27 december verder met Psalm 150. In Psalm 150 staat centraal hoe je God kunt loven. De dichter lijkt bijna woorden tekort te komen in zijn enthousiaste oproep ...
Verder Lezen