Vertrouwenspersonen

De gemeente van De Ark wil een veilige kerk zijn.

In een gebroken wereld is die veiligheid niet vanzelfsprekend, zo heeft de geschiedenis geleerd. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor.

Daarom heeft de kerkenraad 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn een eerste aanspreekpunt t.a.v. dit thema. Je kunt bij hen terecht met vragen, voor overleg of om iets wat je wilt melden.

Daarnaast geven  de vertrouwenspersonen aandacht aan het onderwerp door gesprekken rondom preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag met de diverse groepen in de gemeente, zoals kinderwerkers en pastorale ouderlingen. Want een veilige kerk daar bouw je samen aan.

Eenmaal per jaar doen zij verslag van hun activiteiten aan de kerkenraad waarin zij geen inhoudelijke informatie geven over de gevoerde gesprekken.

Behalve bij een van de vertrouwenspersonen kan een gemeentelid zich ook rechtstreeks wenden tot het landelijk meldpunt van de PKN www.smpr.nl  Dit kan ook anoniem.

Gegevens vertrouwenspersonen:

Matthias Reinders,                         T 06-37345769       Email: matthiasreinders@gmail.com

Gerda van Setten- van Gilst         T 06-25258386       Email: gerdavangilst@gmail.com