Liturgisch bloemschikken

Naast de bloemengroet is er iedere zondag tijdens de kerkelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen ook een liturgisch bloemstuk te zien. Dit is een initiatief van een groep gemeenteleden.. 

Via bloemen, planten en ander materiaal kan de boodschap van het behandelde thema versterkt worden.

Liturgische schikking in de 40 dagentijd 2024

Thema 40 dagentijd: Ga mee

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
We zijn allen kinderen van één Vader.
De schikking voor deze 40 dagen tijd is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde.
Er is broodnodige verandering van leven op de aarde nodig, om het in de toekomst beter te kunnen hebben.

31-3-2024: Eerste Paasdag

De groene bol ligt met de opening  naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Meditatieve tekst

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.

29-3-2024: Goede Vrijdag

Meditatieve tekst

Het houten kruis
dat de wereld draagt
Oorverdovend stille
zoute tranen.

28-3-2024: Witte Donderdag

De witte doek verwijst naar de voetwassing. De witte klokjes plant oproep om dienaar te zijn.

Meditatieve tekst

Klokjesbloemen
herinneren ons aan dankbaarheid
en liefde voor de dienende leider.

24-03-2024: Palmpasen

Vandaag begint de Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden. Aan de dwarsligger worden slingers met geregen gedroogde vruchten en noten bevestigd, die staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) die het verraad symboliseren. Er worden ook 12 noten geregen die de 12 apostelen symboliseren. De buxus symboliseert Palmpasen. 

Meditatieve tekst
Hosanna!
roept het volk.
De twaalf juichen, vrezen, verraden.
Levende aarde.

17-03-2024

Jezus is met zijn leerlingen op de Olijfberg. Nog even en hij gaat gearresteerd worden. Petrus wil dat voorkomen en trekt zijn zwaard. Jezus reageert: ‘Petrus, doe je zwaard weg.’

Uit de bloemschikking steekt een blad omhoog van de sanseveria. Het zwaard van Petrus. Daaromheen zien we viooltjes in drie kleuren, symbool voor de aanwezigheid van God. Hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.

10-03-2024

Vandaag ziet u dat de ronde bol (de aarde) op een stenen, klei pot staat. Een pottenbakker doet iedere keer zijn best om een mooie pot te maken. Als deze mislukt of gehavelt is, begint hij opnieuw.
Rondom de bol zit een krans van klimop een plant die altijd groen blijft( teken van hoop) en zich hecht. Symbool van de aanhoudende trouw van God.
Volhouden en niet opgeven, blijf trouw aan Jezus en God onze Vader.

Meditatieve tekst
Trouw van God
aan de aarde
Telkens opnieuw gecreëerd.
Goed genoeg.

03-03-2024

Jezus en zijn leerlingen hebben het Pesachmaal gevierd. Ze zijn nu onderweg naar de Olijfberg.
Jezus probeert hen uit te leggen wat er die nacht gaat gebeuren. De leerlingen begrijpen Jezus niet.

Ogen om te zien, oren om te luisteren…maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.
De paarse bloemen (van de primula) symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.

Van onderaf is de bol weer iets groener geworden.
Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.
Er is hoop.

Gedoofde ogen
met sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan…

25-02-2024

De bol is iets groener geworden,
een teken van van hoop.
De groene takken vormen samen een V en staan voor Vrede; hoop op vrede.
de tulp symboliseerd gebed.

Meditatieve tekst:

Bloem 
Als gevouwen handen
Biddend 
Om het vredesteken
Uit de hemel

18-02-2024

De bol is in het begin van de 40 dagen tijd donkerbruin en wordt gedurende de weken steeds wat groener.
Het Licht dringt door.
Vandaag ziet u bloesem in de donkere bol.
Geroepen om Jezus te volgen, zoals bloesem de lente roept.
Luister, nieuw bewustzijn.

Liturgische schikking in de Adventstijd 2023

In deze adventsperiode treft u elke zondag een symbolische schikking aan. Deze keer niet op de avondmaalstafel, maar voor de preekstoel.

De schikkingen symboliseren het ‘op weg zijn’. Als pelgrims onderweg naar Kerst.
Die weg is vormgegeven door een touw. Een touw dat elke zondag een andere wegwijzer aandoet.

25-12-2023 Eerste Kerstdag

24-12-2023 Vierde adventszondag

De richting van de wegwijzer wijst naar boven.
Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God.
In de guirlande ziet u witte bloemen van een cyclaam,
wit als kleur van het reine, de dienstbaarheid van Maria.
De blauwe kleur van de bessen van de Viburnum staat voor het  hemelse.
De bessen symboliseren de vruchtbaarheid.
De groene klimop is de kleur van hoop, de trouw van God aan de mensen.

17-12-2023 Derde adventszondag

De richting wegwijzer wijst naar rechts.
Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus.
Hoop gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande.
We zijn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig Licht

10-12-2023 Tweede adventszondag

De wegwijzer wijst naar links, naar Johannes. Johannes verwijst naar de toekomst van Jezus.

Het groen op de schikking is van de Thuja, de conifeer. De Thuja heeft eigenlijk twee betekenissen: de boom van goed en kwaad en levensboom. Het is een groenblijvende boom, dat is het symbool voor onsterfelijkheid.

De takjes wijzen naar de paaskaars, de weg naar het licht.

De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst.

3-12-2023 Eerste adventszondag

Als je onder een mooie, oude beukenboom doorloopt, voel je je klein en nietig. Het is er donker, de zon dringt niet door. Die beuk verbindt de aarde met de hemel. Daarom het beukenblad in de schikking.
De pijl van de wegwijzer wijst naar beneden. Vanuit de hemel zal God zijn Zoon naar de aarde zenden.

We gaan op weg in het duister. Waar herinneringen richting geven.

Liturgische schikking in de Veertigdagentijd 2023

06-04-2023 Witte Donderdag

In de krans met kronkeltakken zie we Judaspenning.
Deze plant dankt zijn naam aan de witte blaadjes die op penningen lijken.
Judas Iskariot verraadde Jezus voor 30 zilverlingen.
De krans verbindt licht met donker, liefde met haat.
Zonder licht geen donker, zonder liefde geen haat.

02-04-2023 Palmpasen

Vandaag, op Palmpasen, staat een gedeelte uit het Mattheüs evangelie centraal.
“Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?”
Op Palmpasen vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem.

Een paar opmerkingen over de schikking.
Vandaag is ook de krans met de kronkeltakken te zien, de krans, zonder begin en zonder einde. 
Het symbool voor leven, het eeuwige leven, het Koninkrijk van Jezus. 
In de schikking ziet u palmbladeren. Dit is een verwijzing naar de rechtvaardige, omdat Hij recht omhoog groeit en goede vruchten draagt. De palmbladeren staan ook symbool voor de intocht in Jeruzalem.
De laurierbladeren zijn een verwijzing naar de overwinning. En de rode rozen zijn het symbool voor de liefde,  maar ook het bloed, het lijden. 

26-03-2023 vijfde zondag van de veertigdagentijd

Vandaag staat Matteüs 16:13-17, 20-21 centraal
Jezus vraagt aan zijn leerlingen wie zeggen de mensen dat ik ben?
Later  stelt hij de vraag aan  zijn discipelen :wie  zeggen jullie dat ik ben?

Vandaag ziet u in de schikking een oog. Hoe kijken wij naar Jezus?
Wie is Jezus voor U? Wie zeggen wij dat dat Hij is?

19-03-2023 Vierde zondag van de veertigdagentijd

Vandaag staat een gedeelte uit het Johannes evangelie centraal. Jezus zegt daar: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.

Een paar opmerkingen over de schikking:
De kronkeltakken vormen een krans, zonder begin en zonder eind. Symbool van het leven, eeuwig leven.
De gedroogde bloemen en grassen herinneren aan het aardse bestaan.
De groene grassen en roze rozen maken de cirkel levend.
De broodjes verbeelden de beeldspraak die Jezus gebruikt: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft.

12-03-2023 Derde zondag van de veertigdagentijd

Vandaag staat de tekst van Lucas 7;36-50 centraal. De liefde van een zondares die huilend bij Jezus knielt, zijn voeten met tranen natmaakt ze afdroogt met haar haren en ze zalft met olie. Jezus zegt ze heeft veel dingen verkeerd gedaan, maar omdat ze zoveel liefde heeft laten zien heb ik haar zonden vergeven.

Ook vandaag ziet u in de schikking  kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is, om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. U ziet een  hart als teken van liefde die de vrouw geeft aan Jezus en ook  wij mogen die liefde en vergeving van Jezus ontvangen. De paarse tulpen staan voor de tranen van de zondares, Een albasten kruikje met olie en haren om de voeten van Jezus te drogen.

Liturgische schikking in de Adventstijd 2022

Ik wil u een toelichting geven op het liturgisch bloemschikken van deze adventsperiode.

De komende weken ligt het accent op de nabijheid van God: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.
Centraal staat de tafel. De tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

Daarom is de tafel deze weken ook gedekt met het avondmaalslinnen. Het gaat daarbij om méér dan de ‘letterlijke’ tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest. Zichtbaar geworden in Jezus. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid – niemand uitgezonderd.

Weet u, weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel niet-westerse culturen is het kennen van elkaars stam, elkaars achtergrond heel belangrijk: het stempelt je herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus’ stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen tot en met Kerst stil. Zij krijgen symbolisch een plek op de tafel. De tafel van de maaltijd van de Heer.

25-12-2022 Eerste Kerstdag

De afgelopen weken stonden 4 vrouwen centraal: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vandaag op eerste kerstdag staat de moeder van Jezus centraal, Maria.
Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is en is niet zwanger van haar verloofde. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze 140 kilometer afleggen van Nazareth naar Bethlehem. Samen met Jozef komen ze in een stal terecht. Maar Maria moppert niet.
Ze hoort van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart. Dit raakt haar hele leven. Zo wordt zij voor ons een voorbeeld.

In de schikking is een spiraal van witte bloemen te zien, deze spiraal symboliseert de weg van Nazareth naar Bethlehem. De lelies verwijzen naar onschuld en schoonheid. Ook zien we een hart van zilver, verborgen tussen de bloemen. Het hart en de rozen zijn de symbolen voor de liefde, de liefde die Maria voor Jezus heeft.

Voor de schikking zijn witte bloemen gekozen. Wit staat voor ongereptheid en zuiverheid. Wit staat ook voor stralend licht in de duisternis.

Stralend licht
de nieuwe dag begint 
met sterren in de nacht

18-12-2022 vierde adventszondag

Op deze vierde  adventszondag is de bloemschikking gewijd aan Tamar. In  Genesis lezen we:
“Juda  herkende haar en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.'”

Jaarlijks schitteren kerstreclames met dure cadeaus en veel gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor een moment van ‘het goede leven’. Maar wat nou als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?

Matteüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst.

In de schikking van vandaag ziet u halmen van riet. Pluizig en onduidelijk qua vorm. Het staat symbool voor versluieren, zoals Tamar langs de weg stond gesluierd  toen Juda bij haar kwam voor haar diensten.
De roze peperbes in de schikking symboliseert “dat  de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen”.

Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw leven.

11-12-2022 derde adventszondag

Op deze derde adventszondag is de bloemschikking gewijd aan Rachab. Opnieuw een vrouw uit het voorgeslacht van Jezus.

In het boek Jozua staat geschreven: Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie.
Dat klinkt niet echt positief, ‘de hoer Rachab’. Door haar beroep bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. Rachab heeft verhalen gehoord over de God van Israël. De God die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt. Bij Rachab wakkert dat een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding uit haar eigen situatie. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in.
Zo wordt ook Rachab deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.
De hoer Rachab wordt door Jozua gespaard, samen met haar hele familie.

De bloemschikking is opgebouwd rond een stoer uitziende, met mos beklede, kolom. Symbool voor Rachabs woning op de stadsmuur van Jericho.
De malusappeltjes verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.
De vleugeltjes van de es verwijzen naar de vlucht van Rachab. Ze verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

Verbonden met het rode koord

vruchten van ware liefde

te vinden in vrijheid.

04-12-2022 tweede adventszondag

Op 2e advent staat de 2e vrouw centraal, Ruth. Ruth de buitenstaander die gelooft in Gods liefde.

De tekst die daarbij hoort:

Je schoondochter, die je meer liefheeft dan 1000 zonen, heeft hem gebaard. Deze tekst staat in Ruth 4 vers 15. Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi daarom haar schoondochters weer terug naar hun eigen land? Ruth gaat echter wel tegen Naomi in, haar verbitterde schoonmoeder. Ze begint over haar geloof, in die bijzondere God van Israël. Haar liefde is meer waard dan 1000 zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

In de schikking zien we korenaren. Dit is het symbool voor het broodhuis, Bethlehem waar Ruth terecht komt. Ook zien we pinusnaalden. De pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.

Reis naar het onbekende
pijn om het vertrouwde
Genadebrood
aan Boaz tafel

27-11-2022 eerste adventszondag.

Vandaag de vrouw van Uria.
U weet wel: Uria was door Koning David naar het front gestuurd, met de bedoeling dat hij dat niet zou overleven.
In Samuel 2 staat: De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot.
We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo zouden we vandaag zeggen. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending. God maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

Het paars van de bessen is de kleur van de rouw, Batseba verloor immers haar man Uria.
In en om dat paars zien we gele kogelbloemen. Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.

Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de koninklijke tafel.

Liturgische schikking in de Veertigdagentijd 2022

Thema Veertigdagentijd: De toekomst tegemoet, van U is de toekomst

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe.
Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft.
Ervaringen die het leven van alledag kleur geven:
van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving.
 Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven.
Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze.
De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.
Ervaringen die je dankbaar stemmen.
Liefde en genade van God worden ons aangezegd.
Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook schuldig bent,
je mag uit genade opnieuw beginnen.
In de kerk leven we van wat we ontvangen.

Genade is de grondtoon voor de  symbolische bloemschikkingen in deze 40 dagen tijd

”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. U ziet een pot met een smalle onderkant, een brede bovenkant. Als opengevouwen handen.
De pot wordt niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken.
De schikking rust op de bodem en op de rand van de pot en reikt naar boven, naar de hemel.

17-04-2022 Paaszondag

Johannes 20:1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek.  De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst

Symbolische schikking:
Een nieuw begin, een nieuwe lente.
 De groene takkenconstructie wordt bloeiend.
Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

Meditatieve tekst

De aarde zit boordevol hemel en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen  en plukt bramen.
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.

Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning

16-04-2022 Stille Zaterdag

Meditatieve tekst

Het daglicht lonkt,
de nieuwe dag breekt aan,
de toekomst opent zich.
Er komt licht.

We gaan de toekomst tegemoet.

15-04-2022 Goede Vrijdag

De Bijbeltekst bij Goede Vrijdag is Johannes 18:1-19:42 van de gevangenneming van Jezus tot de graflegging.
Bijzonder is dat er een aantal keren wordt gesproken over ‘dat het zou gebeuren’, en dat Jezus zich ten volle bewust is van wat er gaat komen. De beker die de Vader hem heeft gegeven, die kan en wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan. Zo krijgt de tekst een dubbele laag en lijkt met het graf ook de toekomst gesloten.

Een mengeling van verslagenheid en verwachting. Was dit dan de bedoeling? Het eerder door Jezus uitgesproken beeld van het zaad in de akker dat eerst moet vergaan voordat het vrucht kan dragen wordt hier ten volle
werkelijkheid.

De toekomst lijkt dicht, of ligt in het graf het nieuwe leven toch al besloten?

Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging herdenken. De verticale lijn symboliseert de verbinding met het spirituele. De horizontale lijn in het kruis het aardse leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker. De vijf anemonen zijn het teken van lijden en rouw.

Vandaag wordt het stil
Woorden stokken
Duisternis valt in
Vandaag wordt het stil.

14-04-2022 Witte Donderdag

Johannes 13:1-15
Tijdens de maaltijd staat Jezus op. Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen langs om hun voeten te wassen. Simon Petrus lijkt verbijsterd: hoe kan de Heer de voeten van hem, een leerling, wassen? Maar Jezus is duidelijk: als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. De bal ligt bij Petrus, hij heeft de keus zijn voeten wel of niet te laten wassen. Vol overgave roept hij vervolgens uit ‘dan ook mijn handen en mijn hoofd’.

 In vers 3, voorafgaand aan de voetwassing, plaatst Johannes de voetwassing alvast in een groter kader. Jezus weet dat ‘Hij terug zal gaan naar God’. En meteen vervolgt Johannes met de beschrijving van de voetwassing. Het is alsof Jezus het nog één keer voor wil doen, voordat Hij straks zal terugkeren naar de Vader. En daarmee zet Hij ook de toon naar de toekomst. In de kerk van Christus is een meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je elkaars voeten. Paus Franciscus onderstreepte dat in 2019 door in een gevangenis de voeten van twaalf gevangenen te wassen. Hij sprak daarbij de woorden ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’.

Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan.

Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst.
Denk vandaag eens aan hoe u kunt dienen.
Neem een persoon of situatie in gedachte en bedenk één concrete actie om een dezer dagen uit te voeren.

10-04-2022 Palmpasen zondag

Vandaag staat Lucas 22 1-23 centraal en maken we de stap naar de Pesachmaaltijd. Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus de woorden  uit die eeuwen daarna in de kerk nog  doorklinken.

Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. De tekenen van brood en wijn. Als ergens de verbondenheid met Jezus zichtbaar wordt, dan wel in deze twee tekenen.

Jezus plaatst het ook in de tijd. Tot het koninkrijk van God is gekomen zal Hij niet meer drinken ‘van de vrucht van de wijnstok’. Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting. Wanneer we het avondmaal vieren doen we dat in het besef dat brood en wijn lichaam en bloed zijn, maar kijken we dus ook vooruit. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ helpt het avondmaal ons ook daaraan herinneren

In de schikking van vandaag ziet u dat de dorre grassen zijn vervangen door groene takken,  teken van hoop. Het buxusplantje  in de pot  is een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met as woensdag. Tussen de groene takken en op de avondmaal schaal ziet u aren  als symbool voor het brood. De avondmaal  beker als symbool voor de wijn.

Meditatieve tekst

Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit.
Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

03-04-2022 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat
door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.
De sterke verticale zuil is in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen.
Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente, zomer en herfst.
Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.

De schikking verwijst deze zondag opnieuw naar een gelijkenis.
Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers. Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt tot tweemaal toe een knecht om het geld op te halen. Beide knechten worden afgeranseld. Dan stuurt de eigenaar zijn zoon. Je zou kunnen zeggen: daarmee stuurt hij zijn meest nabije. Maar de zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moet zijn komst met de dood bekopen.
Het is helder dat Jezus hier op zichzelf doelt.
Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet. We  krijgen een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen.

De schikking is groener geworden. Enkele takken klimhortensia zijn toegevoegd. De bloemknoppen zijn al zichtbaar. Nog even en ze staan in volle bloei.
Aan de voet van de schikking ligt de stronk van een wijnstok en daarop de vrucht van de wijnstok: een druiventros. 

De schikking verwijst daarmee niet alleen naar het lijden van Jezus, maar ook naar de prachtige tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.”
De rank en de druif horen bij elkaar, net als het werken in de wijngaard.

27-03-2022 Vierde zondag van de veertigdagentijd

De Bijbeltekst bij deze vierde zondag komt uit Lucas 15:11-32 een tekst die kernachtig samenvat waar het God om gaat. De gelijkenis van de verloren zoon waarin het huis van God centraal staat. Daar is voor iedereen plek. Voor de jongste zoon die op z’n schreden terugkeert. Voor de oudste zoon die is gebleven, maar al die tijd nog niet ontdekt heeft dat hij het beter heeft dan hij beseft.

Het grotere plaatje in deze tekst zou je kunnen lezen als een uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven. Lucas 15 schetst ons zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn.

Tussen de grassencultuur zijn groene kale takken en de eerste bloesems geplaatst. Feestelijk en een symbool voor een nieuw begin.

Welkom thuis
hier mag je zijn
De Vader viert een feest

Welkom thuis
Voor wie zoek was of op reis
Te lang is weggeweest

Welkom thuis
Kom maar binnen
Hij sluit je in zijn armen
Je hoort hier in zijn aanwezigheid
Deel in de vreugde en open nu je handen
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

20-03-2022 Derde zondag van de veertigdagentijd

Deze zondag zijn in de schikking twee takken van een vijgenboom geplaatst. Eén van de takken draagt vrucht.
De schikking is gebaseerd op het eerste gedeelte van Lucas 13. Jezus houdt daar een stevige, pittige toespraak.
Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind.

Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. In deze gelijkenis zegt de eigenaar van een wijngaard over een vijgenboom die geen vrucht draagt: Al drie jaar lang draagt deze boom geen vrucht, hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.

De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.

Goede God, U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen.

13-03-2022 Tweede zondag van de veertigdagentijd

Vandaag is in de schikking een wolk van gipskruid te zien. Die wolk verwijst naar het Bijbelverhaal van de verheerlijking op de berg. Een beeldend verhaal en tegelijk niet zichtbaar. Het gedeelte over wat wel de verheerlijking van Jezus wordt genoemd, volgt na een toespraak van Jezus over Hem navolgen, zelfverloochening en je kruis opnemen.
Dan vervolgt Lucas met de beschrijving van Jezus die met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op gaat. Het lijkt alsof de toekomst zich voor hun ogen opent. Terwijl de drie leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Als even later Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon-zijn van Jezus.

Als lezer/hoorder zit je misschien wel op dezelfde manier in het verhaal als de leerlingen. We lezen/horen wat er gebeurt en welke woorden er worden gesproken. Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment. Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus.

Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!

06-03-2022 Eerste zondag van de veertigdagentijd

Aan het begin van de Veertigdagentijd lopen we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de woestijn in en lezen we hoe Hij door Zijn tegenspeler wordt uitgedaagd.

Drie beproevingen: een steen die brood kan worden, de macht over de wereld in handen kunnen krijgen en God uitdagen door van de tempel te springen.  Er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat.

 Jezus gaat niet in op de vraag, maar  Hij wijst naar wat er geschreven  staat:
de mens leeft niet van brood alleen. In deze  schikking  ziet u tussen de grassen, tarwearen en gerstaren , als verwijzing naar deze tekst. In de pot zijn bloeiende primula’s  geplaatst. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat.
De hoofdboodschap: een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van hem te leven.

Meditatieve tekst
Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover
in opvangende armen laat vallen. Een oefening in vertrouwen.
Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie en macht.
Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat:
God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand.  God komt de aanbidding toe.

Liturgische schikking in de Adventstijd 2021

Kerst 2021

De zon is helemaal opgekomen, licht in de duisternis.

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:4). ‘Het licht schijnt in de duisternis.’
Als je die woorden uit Johannes leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen. Het is vandaag 25 december en één van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht. Omdat ze zeker vandaag niet in het donker willen zitten. Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig. Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide
iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht:
het betekent de komst van het leven zelf.

Meditatieve tekst

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht

4e Advent

Lezen: Lucas 1:39-45

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. (Lucas 1:45)

Wat een vrolijk stukje is dit. De levenslust spat ervan af. Maria is zwanger van Jezus en bezoekt haar oude tante die eveneens zwanger is. En als Maria haar begroet, meldt het kind van Elisabeth zich ook. Het springt op in haar buik. Vol van de Geest roept Elisabeth het uit: je bent de meest gezegende van alle vrouwen! En ze prijst Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd. Vol verwondering kijken we met Elisabeth mee naar dit jonge meisje. Door haar ontvankelijkheid hielp ze de geschiedenis te veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze voor talloze mensen wereldwijd een bron van inspiratie. Een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van het werk van de Heer.

Meditatieve tekst:

Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst

3e Advent

2e Advent

“Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen…” Lucas 3:3a

Laat je dopen en kom tot inkeer ,want zo worden je zonden vergeven. Er moet iets in orde worden gemaakt. De hobbels in de weg  moeten worden vereffend. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

De opkomende zon is iets groter geworden. Voor de schikking is een glazen schaal geplaatst waarin een Jacobsschelp drijft met een brandend waxinelichtje. Dopen met licht.

Johannes doopte
Met levend water
In het morgenlicht
Vol van verwachting!

1e Advent

Op deze eerste adventszondag ziet u weer een liturgische bloemschikking op de avondmaalstafel staan. Voordat ik de schikking zelf ga toelichten, vertel ik eerst iets over de opzet van de schikkingen de komende adventsperiode.
———————————————————————————————————————————- 

‘In een ander licht’. Dat is het thema van de liturgische schikkingen in deze adventsperiode.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.

In de schikkingen gebruiken we het beeld van de zon. De zon die iedere morgen weer opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden elke zondag enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de Bijbeltekst van die zondag.

De tekstgedeelten bij de schikkingen komen uit het evangelie van Lucas. ‘Licht’ staat centraal in die teksten.

De stralenkrans in de schikking gaat de komende weken echt uitbundig worden. En dan de goudgele adventskaarsen in plaats van de meer ingetogen paarse kaarsen zoals we gewend zijn. Is dat niet allemaal wat teveel van het goede? In de voorbereidingsperiode attendeerde Ronald ons op dat andere aspect van advent: het “nog niet”, het lijden, de voorlopigheid en de verwachting. Tegelijkertijd: snakken we niet allemaal naar licht en uitzicht, zeker nu Corona ons doen en laten weer meer beïnvloedt dan we hadden verwacht.  We proberen een goede balans hierin te vinden.

————————————————————————————————————————————–

Dan nu deze eerste adventszondag.

‘En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken’.
Een zin in Lucas 1 over de aankondiging van de geboorte van Johannes.
Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Johannes krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die ons misschien ook wel past: zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

De aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Voor de stralen van de zon zijn alleen gedroogde grassen gebruikt. Voor de schikking ligt een vrucht, een kweepeer, in wol en linnen verpakt, geweven als een profetenmantel. Veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.

Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
– Morgenlicht –
vol verwachting.

Bloemschikken in de veertigdagentijd 2021

Dit jaar is het thema van de veertigdagentijd :
Ik ben er voor jou, 7 x barmhartigheid
.


In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is.
In Mattheüs 25 zegt Jezus:
Ik had honger en jullie gaven mij te eten
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.
Ik was naakt en jullie kleedden mij.
‘Want ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Later is een zevende werk van barmhartigheid toegevoegd: het zorgen voor de doden.

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en
stond Hij op uit de dood.
De hoop die dát geeft, geven we door:
door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basisschikking van deze 40 dagen tijd bestaat uit verschillende onderdelen
die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord
‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart
dat open staat voor een ander, het hart dat de ander
ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.
‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar

Zondag 21-02-21

Vandaag de eerste zondag van de veertig dagen tijd.
Ik was ziek en jullie bezochten mij
In de schikking van vandaag ziet u
7 glazen met een vergeet-mij-nietje.
Tussen de glazen staan boomstammetjes.
De vorm van het open hart wordt
geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg

Opzoeken wie ziek is, een kaartje sturen of even bellen.
Het mooie van het woord ‘bezoeken’
is dat je er ook ‘zoeken’ in kunt lezen,
opzoeken wie ziek is.
Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente,
we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.
We zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand.
Laten we elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, ook nu tijdens deze pandemie

Zondag 07-03-2021

In de schikking van vandaag staat weer een werk van barmhartigheid centraal:
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’.

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
In de opening van het hart liggen drie vogelnestjes, drie warme en veilige thuisplaatsen. In de glazen is een groot blad geplaatst.
Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind.
Aan het grote glas hangt een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje.
Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent.
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander.

De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien.
Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.

En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien.
Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten.
Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Zondag 21-03-2021

Vandaag staat het thema centraal;
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Brood om te leven. Brood om te delen.
In deze schikking mogen de koren en gerst aren dan ook niet ontbreken.
De bonen die u ziet liggen, daarvan zijn sommige al ontsproten. en ook de tuinkers is al ontkiemd.
Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Voedsel is de basis van ons bestaan.
We hebben gebeden om een zegen over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen.
We vieren het begin van een goede oogst.
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen.
Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Zondag 28-03-2021

Vandaag staat in de schikking een moeilijk thema centraal:
De doden begraven / cremeren.
Anders gezegd: ‘Het zorgen voor de overledenen’.
In deze tijd van coronabeperkingen misschien wel extra moeilijk.
Toch is het ook een mooi thema.
Een heel bijbels thema.
Zeker op weg naar Pasen.

Het zorgen voor de overledenen is in de Bijbel net zo’n plicht als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie.
Twee voorbeelden.
Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan.
En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven.

Een paar woorden over de schikking van deze zondag
Respect hebben voor de overledenen, zorgen voor de doden, het leven gedenken.
Het zijn woorden die bij elkaar horen.
In de glazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van verdriet en rouw, reflectie en gedenken.
De verbinding tussen de glazen is gelegd met rozemarijn.
Het bitterzoete kruid, de herinnering aan het leven.
——————————–
We zorgen voor de overledenen,
omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde.
Ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken ons vertrouwen uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust;
tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Stille Zaterdag 03-04-2021

Gedicht Menno van der Beek:
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

Bij de schikking:
De schikking is bijna dezelfde als van Goede vrijdag.
Klimopranken bedekken nu de aarde en de voet van het kruis.

Tekst voor de viering:
Het wordt stil.
Jezus is gestorven.
Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken.
Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht,
als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Paaszondag 04-04-2021

Bij de schikking:
Zeven werken van barmhartigheid zijn in deze 40-dagen tijd langsgekomen.
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Het hart is vol met bloemen.
De stammetjes en de stenen zijn vervangen door meer vazen.
Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

Tekst voor de viering:
De steen is weggerold!
Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven.
De hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden.
De naakten kleden.
Voor de doden zorgen.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.