Kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters de Ark

 

 

De Arkgemeente heeft als wijkgemeente intussen haar eigen financiële verantwoordelijkheid inclusief een eigen begroting. Het totale financiële beheer wordt verzorgd door de wijkraad van kerkrentmeesters.

De wijkraad bestaat momenteel uit de hieronder genoemde personen met hun respectievelijke aandachtsgebieden en /of verantwoordelijkheden. De ouderling kerkrentmeesters hebben ook  zitting in de kerkenraad en meerdere colleges..Voorzitter : Elly van Hees-  ouderling- kerkrentmeester
De voorzitter geeft sturing aan de wijkraad en het dagelijks bestuur daarvan . Hij/zij is het officiële aanspreekpunt van de wijkraad en vertegenwoordigt haar naar buiten. De voorzitter is lid van het  CVK en AK 
Neemt deel aan de vergaderingen van het Moderamen namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters.

 

Secretaris: Peter Boorsma, ouderling-kerkrentmeester.

De secretaris is verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de vergaderingen van de wijkraad, alle correspondentie , het archief  en de verzekeringsportefeuille van de Arkgemeente en het kerkgebouw De Ark. Hij/zij is tevens contactpersoon voor de ledenadministrateurs van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente Maarssen.  Ook de secretaris is lid van het dagelijks bestuur.

E-mailadres  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: John Guldie ouderling kerkrentmeester,

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën w.o. de concept begroting en het concept jaarverslag van de wijkraad. Hij/zij heeft contact met de penningmeesters van de Algemene Ouderling Kerkrentmeesters organen en is lid van het dagelijks bestuur. Als algemeen lid is ze verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen, zoals Aktie kerkbalans, fondsenwerving, aktierekeningen en braderieën

 

Aktie kerkbalans en financiele ondersteuning : Huibert van Meegdenburg - kerkrentmeester

 

Aktie kerkbalans en ledenregistratie : Ria Simons    - kerkrentmeester

  

Afhandeling/betaling van declaraties en facturen : Karin van Meegdenburg - van der Plas . Daartoe is een speciaal email-adres beschikbaar t.w. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.arkgemeente.nl

 

Beheer en gebruik van het kerkcentrum: Wim Veenman
Hij/zij maakt planningen voor de  inzet van vrijwilligers voor bar- en keukendienst. Hij coördineert daarnaast het schoonmaakwerk  van het kerkgebouw de Ark w.o. de tweejaarlijkse grote schoonmaak.

 

Technisch beheer gebouwen : Henk Grevelink
De technisch beheerder zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, die onder zeggenschap van de wijkraad vallen. hij/zij is daarnaast verantwoordelijk voor de installaties en de inventaris in technische zin, het sleutelbeheer en het meerjarenonderhoudsplan.

 

Overige/diverse aktiviteiten : Elly van Hees -  ouderling kerkrentmeester.
Heeft de algehele leiding over de interieurverzorgers/sters, draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve afhandeling van de gastpredikanten, en geeft sturing aan de organisten, muziekgroep en het kostersoverleg . Hij/zij is aanspreekpunt m.b.t. de ideeënbus.

 

Algemeen lid mbt vrijwilligers en public relations: Ad van Zwieten

Het algemeen lid zorgt dat alle contacten vanuit en namens de wijkraad van kerkrentmeesters soepel  verlopen ; een goede bereikbaarheid is in dat kader erg belangrijk. Hij/zij "regelt"  vrijwilligers voor de diverse aktiviteiten en is spreekbuis naar locale media .