3 acties: Borden vullen

Op vele plaatsen in binnen en buitenland blijven steeds vaker borden leeg. De redenen zijn divers, inflatie, stijgende gasprijzen, hogere voedselprijzen, droogte enzovoort.
De Diaconie en de Werkgroep Kerk in Actie houden dit najaar 3 acties om borden te vullen.
Helpt u mee?

  1. Jaarlijkse voedselactie van 16 oktober tot 14 november

Voor Zending over Grenzen zamelen we geld in om voedselpakketten uit te delen in Oost-Europa aan mensen die in armoede leven. De producten worden gekocht in het land waar ze uitgedeeld worden. In het pakket zit onder andere: soep, macaroni, thee en meel. Producten waar een bord mee gevuld kan worden.

Hoe helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL55 RABO 0372 6635 59 t.n.v.
CVD Protestantse Gemeente Maarssen o.v.v. voedselpakkettenactie.
Wilt u liever contant geld of collectebonnen inleveren? Stop het geld of de bonnen in een envelop, plak hem dicht en schrijf op de buitenkant “voedselpakkettenactie”. Lever de envelop in bij De Ark.
Woont u in Maarssenbroek dan treft u een gekleurd envelopje met informatie aan bij het kerkblad.

  • Collecte op 6 november is voor:  Tearfund,  Noodhulp in de hoorn van Afrika

In de hoorn van Afrika vindt op dit moment een stille ramp plaats. Extreme droogte, als direct gevolg van klimaatverandering, én stijgende voedselprijzen, zorgen voor enorme voedselschaarste. Tearfund ondersteunt bij acute nood met voedsel en water in Ethiopië, Kenia, Somalië en Oeganda.
Uw gift kunt u geven tijdens de collecte of via de Givt app op 6 november.

  • Het doel van de Diaconie is voor de maand november: De Voedselbank.

Ook in Nederland blijven borden leeg. Om deze te kunnen vullen geven we in november € 1.000,- aan de Voedselbank in Maarssen.