Aankondiging duurzame maaltijd (Ontmoetingskerk, Verrijzeniskerk en De Ark)

Datum: 12 Oktober 2023   VERPLAATST tot een later te bepalen tijdstip

Tijd: 18:00

Locatie: in De Ark, Duivenkamp 844 in Maarssenbroek

Eerste gezamenlijke duurzame maaltijd. 

Vergroot je impact op een duurzame wereld en een toekomst voor iedereen! Lekker eten, voedzaam, gezellig en duurzaam. Samen komen, is samen eten, is de weg in de Bijbel.

Onverwachte ontmoetingen bij het eten zijn vaak inspirerend en belangrijk. Samen eten is misschien wel een van de belangrijkste momenten op de dag. Ook in de bijbel is samen eten een rode draad. Jezus die met zijn discipelen mensen ontmoet. 

Een toenemend aantal mensen wil de aarde in een goede staat overdragen aan toekomstige generaties. Duurzaam eten draagt daarbij net zoveel bij als duurzame energie. Voor een duurzame wereld heeft het eten dat we gebruiken ook een grote invloed. Om te leren hoe we dat ook voor ons dagelijks eten kunnen doen, organiseren we een gezamenlijke duurzame maaltijd. Er zijn enkele sprekers die zullen uitleggen dat een duurzame maaltijd ook lekker en voedzaam is. Uiteraard gaan we dat ook proeven en dus gezellig samen eten en is er volop gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen. 

“Ter wille van de bescherming van onze mooie, zo aangetaste aarde zijn er in onze tijd gelukkig veel initiatieven en acties ter bevordering van duurzaamheid.“ (Jos van Os, pastor)

We willen met elkaar, met drie kerken (Ark, Verrijzeniskerk en Ontmoetingskerk) en de gemeenschap om ons heen in Maarssen samen eten en samen leren over duurzaam eten.

Mensen van hoop, geloof en liefde leven duurzaam…!

Namens het voorbereidingscomité, 

Douwe van der Wal

Opgave via Douwe van der Wal of via de inschrijvingslijst in De Ark. Deelname is kosteloos, wel hopen wij op vrijwillige bijdragen.