Actie kerkbalans 2022

Als Kerkrentmeesters willen we alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor hun toezegging voor de Actie Kerkbalans 2022.

Daarnaast willen we ook alle medewerkers bedanken voor hun inzet.
Er waren 575 formulieren verstuurd. 265 per email en 310 per brief.
92% van de digitale brieven zijn terug en van de fysieke brieven 78%
De kerkrentmeesters hebben er veel werk aan gehad om uit uiteindelijk
zoveel mogelijk formulieren retour te krijgen. Hopelijk gaat dat volgend jaar beter.

De toezeggingen voor Vrijwillige Bijdrage is dit jaar €109.600.
Dat is een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar.

Voor de Diaconie is €17.400 toegezegd. Blijft dus vrijwel gelijk

Voor de Kia is bijna €11.800 toegezegd. Wat een daling van 10% is.

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters De Ark bedankt!