Afscheid pastor Jos van Os van de Verrijzeniskerk op 15 oktober

De Arkgemeente is op 15 oktober van harte uitgenodigd voor de viering in de Verrijzeniskerk waarin pastor Jos van Os afscheid neemt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Jos van Os is geen onbekende voor ons. In de oecumenische diensten met de Verrijzeniskerk is hij vaak voorgegaan. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting. 

Op 15 oktober zal er geen dienst zijn in de Ark. Er is een gezamenlijke dienst met de Ontmoetingskerk in de Open Hof waarin ds. R. Blokland zal voorgaan.