Aktie Kerkbalans 2022

Van 15 januari tot 28 januari 2022, wordt de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden. Daarvoor worden al enige tijd voorbereidingen getroffen. In het verleden werd de envelop aan de deur afgegeven en een week later de antwoord-envelop weer opgehaald.

Mede vanwege corona zijn we vorig jaar gestart met een digitale manier van sturen en ontvangen van de akb-post en uw toezegging. Vorig jaar deden ruim 250 huishoudens per mail mee en hoefden we daardoor veel minder lopers langs de deuren te sturen en werden overbodige contacten hierdoor vermeden.
Dit jaar gaan we hier mee door.

Deze week verzonden we een vooraankondigingsmail aan degenen die vorig jaar aangeven ook dit jaar weer deze post per mail te willen ontvangen. Mocht u geen mail ontvangen hebben, maar wilt u toch de akb 2022 per mail ontvangen, geef dit dan door aan akb@arkgemeente.nl
Is uw e-mailadres in 2021 veranderd, vergeet u dan niet het nieuwe e-mailadres door te geven?
Bij voorbaat dank.

Wijkraad van Kerkrentmeesters