Beleidsplan De Ark 2023-2027 is geplaatst op de website.

Na een periode van relatieve stilte (coronajaren) hebben we als Arkgemeente onderzocht welke focus we met elkaar aan willen brengen voor de komende jaren. Door middel van een viertal speerpunten gaan we gezamenlijk aan de slag. Elk speerpunt wordt middels jaarplannen met kleine stapjes aangepakt en regelmatig geëvalueerd.
De speerpunten zijn:

Een gemeenschap van Woord en Tafel

Oog voor jonge mensen / gezinnen

Opvolging huidige predikanten vanaf 2026

Groen – met oog voor Zijn schepping

Het complete beleidsplan is hier te lezen.
In het plan wordt verwezen naar de plaatselijke regelingen, deze zijn hier(Ark) en hier(AK) te vinden.