Coronaprotocol vervalt – Geef elkaar de ruimte

Afgelopen maandag (20-9-2021) heeft de kerkenraad gesproken over de bekendgemaakte versoepelingen rond corona, zowel vanuit de overheid als vanuit de landelijke PKN. 

Met dit bericht ontvangt u alle nieuwe afspraken op een rij.

Algemeen geldt:
De meeste coronaregels vervallen, zowel in de samenleving als bij ons. Het protocol zoals we afgelopen tijd hanteerden vervalt ook. Wel blijft het devies om ons gezond verstand te gebruiken en elkaar de ruimte geven.

Ieder gemeentelid zal op zijn eigen manier en tempo omgaan met de nieuwe, soepelere situatie. Wanneer we met elkaar in gesprek blijven hierover kunnen we weer samen gemeentezijn.

Afspraken zoals gemaakt door de kerkenraad

  • Het vooraf aanmelden voor het bijwonen van een dienst komt te vervallen. Ook zal er bij de ingang van De Ark geen registratie zijn.
  • Er wordt voor kerkdiensten niet gewerkt met een coronatoegangsbewijs. Voor doordeweeks verhuur en/of een activiteit met het karakter van een evenement zal dit coronatoegangsbewijs wel gevraagd worden.
  • In De Ark willen we u adviseren om 1 stoel vrij te houden tussen diverse huishoudens. In de achterzaal vragen we u een afstand van 2 lege stoelen aan te houden, om elkaar zo ook de ruimte te geven.
  • U wordt niet meer gewezen op een zitplaats aan het begin van de dienst.
  • De samenzang tijdens de dienst is weer mogelijk, dit breiden we tijdens de diensten geleidelijk uit. Het wekelijkse koor blijft een rol spelen in de diensten.
  • In de hal zal het voorbedeboek en de wenskaart voor bij de bloemen weer klaarliggen om in te vullen. (Wellicht vindt u het fijn een eigen pen mee te nemen).
  • Collecte blijft vooralsnog na afloop van de kerkdienst in een schaal welke gereedstaat bij de uitgang van de kerkzaal.
  • Het koffiedrinken zal in principe buiten plaatsvinden, maar bij slecht weer zullen we dit binnen in de hal / achterzaal / kerkzaal doen. We vertrouwen erop dat we in deze situaties blijven omzien naar elkaar en elkaar de ruimte geven.
  • Het advies blijft om jassen mee te nemen naar uw stoel; eventueel legt u deze op een lege stoel naast u.
  • De dienstdoende koster ventileert de kerkzaal voor en na de dienst. Hij of zij zal ook bekijken welke ventilatie er tijdens de dienst mogelijk is.